Anna Sičova

Fact-Checker, Latvia

Anna Sičova är en faktagranskare baserad i Riga, Lettland. Hon har en kandidatexamen i internationella relationer med fokus på europeiska studier från Riga Stradins University. Innan hon började på Logically Facts arbetade Anna som forskningsassistent och specialiserade sig på politik i Östersjöregionen samt amerikansk och europeisk historia.

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.