Kroatisk europaparlamentsmedlem vildleder om WHO og vacciner

Af: Nikolaj Kristensen
August 24 2023

Del artiklen: facebook logo twitter logo linkedin logo
Kroatisk europaparlamentsmedlem vildleder om WHO og vacciner

(Kilde: TikTok/Skærmbillede)

Faktatjek

Bedømmelse FALSK

WHO kræver ikke, at lande skal afgive suverænitet til at erklære pandemier, og vacciner skal dokumentere effektivitet, før de bliver godkendt.

Påstands-ID 3b0fd630

Kontekst

I en video der florerer på TikTok, hører man det kroatiske medlem af Europa-Parlamentet Mislav Kolakušić sige, at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) kræver, at medlemslande giver afkald på deres selvbestemmelse til at erklære pandemier. Han siger samtidig, at næsten ingen af de vacciner, der er i brug i dag, kan klassificeres som vacciner, da de ikke har nogen dokumenteret effektivitet. 

På begge punkter tager Kolakušić dog fejl. Først og fremmest erklærer WHO slet ikke pandemier, men såkaldte “folkesundhedsmæssige nødsituationer af international betydning", på engelsk forkortet ‘PHEIC’. Ifølge WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, vil organisationens arbejde med en ny pandemiaftale ikke resultere i, at medlemslandene afgiver suverænitet. For det andet gennemgår vacciner med meget få undtagelser omfattende forsøg med strenge krav til dokumentation for effektivitet, før de kan godkendes og markedsføres.

Tvinger WHO's pandemiaftale lande til at afgive suverænitet?

I Europa-Parlamentets bygning i Bruxelles blev der den 4. juli 2023 afholdt et møde under titlen ‘Trust and Freedom’ - på dansk 'tillid og frihed' - hvor europæisk folkesundhed og WHO blev diskuteret. Med til mødet var en række europæiske borgere, NGO'er og flere medlemmer af Europa-Parlamentet. Kolakušić indledte mødet med at sige, at han var glad for at få mulighed for at diskutere problemerne med WHO.

"Verdenssundhedsorganisationen kræver, at alle lande overgiver deres autoritet til at erklære pandemier samt overlader det til WHO at indkøbe såkaldte vacciner," sagde europaparlamentsmedlemmet, sandsynligvis med henvisning til det arbejde der pågår i WHO med at udfærdige en "pandemiaftale" og komme med ændringer til det internationale sundhedsregulativ (IHR).

"Desværre," fortsatte Kolakušić, "er der i dag meget få produkter, som vi i virkeligheden kan kalde vacciner. De fleste af dem er lægemidler uden nogen dokumenteret effektivitet, der kan klassificeres som vacciner."

En talsmand for WHO fortalte Logically Facts, at WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, klart har fastslået, at "landene vil fortsætte med at træffe deres egne beslutninger; de har ikke afgivet og vil ikke komme til at afgive deres suverænitet til WHO. Det vil pandemiaftalen ikke ændre på."

Ronald Labonté, der er professor emeritus i epidemiologi og folkesundhed ved Ottawa University, siger til Logically Facts, at lande ikke overgiver suverænitet til WHO, men at de gennem forhandlinger bliver enige om nogle redskaber til at holde hinanden ansvarlige, når en international, folkesundhedsmæssig nødsituation erklæres.

Teknisk set, forklarer WHO-talsmanden, kan Verdenssundhedsorganisationen ikke erklære en pandemi, men derimod en "folkesundhedsmæssig nødsituation af international betydning", som det skete med COVID-19. En sådan erklæring bygger på en uafhængig ekspertkomités vurdering af en række kriterier.

Lars Thorup Larsen, der er lektor i statskundskab med ekspertise i sundhedspolitik ved Aarhus Universitet, forklarer til Logically Facts, at der efter COVID-19-pandemien har været diskussioner om, hvorvidt WHO's beføjelser skulle udvides eller have større konsekvenser. Men da WHO - som alle andre FN-organer - er en mellemstatslig organisation, har den ikke magt til at tvinge noget ned over medlemslandene. 

Larsen påpeger, at selv hvis WHO kunne erklære pandemier, ville det ikke udgøre en overdragelse af autoritet, da hvert land stadig ville kunne erklære lige, hvad det ville.

Er det bevist, at vacciner er effektive? 

Hvad angår Kolakušićs påstande om vacciner, kan vacciner kun bruges i EU, hvis de er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), og det kan kun ske, hvis de har gennemgået kliniske forsøg, hvor data indsamles og analyseres, forklarer Jens Lundgren, der er læge og professor i infektionssygdomme ved Københavns Universitet. "Den dokumentation, der skal foreligge, før EMA godkender brug af en vaccine, skal være af en sådan lødighed, at de fordele, som vaccinen giver, skal opveje og overgå de bivirkninger, som vaccinen måtte give," siger Lundgren til Logically Facts.

Ali Salanti, professor i immunologi og mikrobiologi ved Københavns Universitet, giver to nylige eksempler. For det første blev COVID-19-vaccinen fra Pfizer/BioNTech først godkendt, efter den havde vist en effektivitet på 95 procent i et stort, klinisk studie med cirka 50.000 deltagere. På den anden side blev en RSV-vaccine fra Bavarian Nordic ikke godkendt, da en undersøgelse af mere end 20.000 mennesker "kun" viste 43 procent beskyttelse mod alvorlig sygdom, hvilket var lavere end den tærskel, man havde fastlagt på forhånd. Eksemplerne viser, at godkendelsen af vacciner er direkte knyttet til deres dokumenterede effektivitet, forklarer Salanti.

En sjælden undtagelse er HPV-vaccinen mod livmoderhalskræft. Vaccinen blev godkendt på grund af dens effektivitet mod virusinfektion i livmoderhalsen og ikke direkte på grund af dens evne til at forebygge kræft, forklarer Salanti. Det er senere blevet bevist, at forebyggelsen af HPV-virusinfektion i livmoderhalsen også forebygger livmoderhalskræft. 

Kolakušić besvarede ikke Logically Facts' henvendelser.

Bedømmelse

En TikTok-video viser det kroatiske medlem af Europa-Parlamentet Mislav Kolakušić fremsætte misvisende påstande under et møde i Europa-Parlamentets bygning i Bruxelles. I modsætning til europaparlamentsmedlemmets påstande kræver WHO ikke, at lande giver afkald på at kunne erklære pandemier, og kun med sjældne undtagelser skal alle vacciner gennemgå omfattende forsøg og dokumentere effektivitet, før de kan blive godkendt og markedsført. Vi bedømmer derfor påstandene som falske.

Read this fact check in:

English , Dansk

Vil du gerne i kontakt med redaktionen eller tippe os om en påstand, der skal faktatjekkes?

0
Faktatjek udgivet på verdensplan

Når vi træffer meningsfulde valg, som har betydning for vores liv, sætter vi vores lid til informationer. Men internettets natur gør, at misinformation når ud til flere mennesker hurtigere end nogensinde før