Nej, WEF har ikke sagt, at CBDC-mikrochips skal implanteres i din hud

Af: Annet Preethi Furtado
August 23 2023

Del artiklen: facebook logo twitter logo linkedin logo
Nej, WEF har ikke sagt, at CBDC-mikrochips skal implanteres i din hud

Faktatjek

Bedømmelse FALSK

En tysk økonoms udtalelser om muligheden for at bruge mikrochips til regulering af CBDC i fremtiden bliver fejlagtigt tilskrevet WEF.

Påstands-ID 45efd86b

Kontekst

Ifølge opslag med vid udbredelse på sociale medier har World Economic Forum (WEF) erklæret, at det snart vil blive påkrævet at få såkaldte Central Bank Digital Currencies (CBDC’er) - digitale penge udstedt af centralbanker - implanteret under huden for at kunne deltage i samfundet og købe fornødenheder som mad og vand. Påstanden kommer fra en artikel, der er udgivet på hjemmesiden The People’s Voice den 10. juli 2023. The People’s Voice, der tidligere var kendt under navnet NewsPunch, er notorisk for at sprede misinformation. 

Påstanden er blevet forstærket af brugere på tværs af sociale medier, der udtrykker bekymring for, hvilke konsekvenser det kan få. Nogle brugere knytter det sågar sammen med konspirationsteorier såsom ‘dyrets mærke’ - en konspirationsteori, der kobler den udbredte brug af stregkoder sammen med satanisme. 

Men påstanden er ikke underbygget og savner troværdighed. 

Faktisk

WEF forklarede i august 2022, at CBDC’er er en digital pendant til staters fysiske valutaer, og at det tilfalder de enkelte landes nationale finansmyndigheder at udstede og administrere CBDC’er. 

Logically Facts fandt ingen beviser for, at WEF skulle have udstedt nogen officiel udtalelse, hvori de støtter eller foreslår, at CBDC-mikrochips implanteres under huden på folk, for at de kan deltage i samfundslivet. Derudover er WEF en ikke-statslig lobbyorganisation, der ikke har hverken autoritet eller magt til at implementere sådan et tiltag på verdensplan. 

Påstanden om, at WEF advokerer for implantater af CBDC-mikrochips, stammer fra hjemmesiden The People’s Voice, der er kendt for at sprede misinformation. Hjemmesiden har tidligere haft navne som NewsPunch og YourNewsWire og har i længere tid udgivet opdigtede og falske historier. Logically Facts har tidligere tilbagevist et væld af artikler udgivet på hjemmesiden. 

Artiklen fra The People’s Voice påstår, at WEF har “erklæret, at alle borgere skal implanteres med en CBDC-mikrochip i den nærmeste fremtid for at kunne deltage i samfundet og foretage sig basale ting som at købe mad og vand.” Foruden den sætning nævnes WEF slet ikke i artiklen. Artiklen indeholder derimod et uddrag fra et interview, som blev lagt op på YouTube den 7. juli 2023. I interviewet medvirker kommentator Ivor Cummins samt Richard Werner, en tysk bank- og udviklingsøkonom. Selvom Werner blev hædret af WEF i Davos i 2003 med titlen som “morgendagens globale leder,” har han per juli 2023 ikke længere nogen officiel tilknytning til organisationen. I videoen siger Werner, at han er blevet vist en CBDC-mikrochip, der ligner et lille riskorn, af en “centralbankmand,” og at chippen potentielt kan implanteres under folks hud. Han taler meget stærkt imod ideen, idet han ser det som en krænkelse af den menneskelige værdighed.

Werner omtaler ikke WEF på noget tidspunkt i interviewet. Desuden er det vigtigt at understrege, at hans udtalelser ikke er udtryk for en officiel holdning hos WEF eller nogen global bankmyndighed. WEF bliver ofte og fejlagtigt forbundet med grundløse konspirationsteorier på sociale medier, hvor WEF’s egentlige holdninger og målsætninger forvanskes. 

Bedømmelse

World Economic Forum har ikke advokeret for implantater med CBDC-mikrochips. Richard Werner, en tysk økonom der hverken er ansat ved eller har tilknytning til WEF, diskuterede den mulige fremtidige brug af sådanne implantater under et interview, der ikke havde med WEF at gøre. Hans udtalelser er fejlagtigt blevet udlagt som WEF’s holdning. Vi bedømmer derfor påstanden som falsk.  

Faktatjekket er oversat af Nikolaj Kristensen.

Read this fact check in:

English , Dansk

Vil du gerne i kontakt med redaktionen eller tippe os om en påstand, der skal faktatjekkes?

0
Faktatjek udgivet på verdensplan

Når vi træffer meningsfulde valg, som har betydning for vores liv, sætter vi vores lid til informationer. Men internettets natur gør, at misinformation når ud til flere mennesker hurtigere end nogensinde før