Verdensbanken vil ikke afskaffe landbrug for at minimere CO2-udledning

Af: Annet Preethi Furtado
Maj 23 2024

Del artiklen: facebook logo twitter logo linkedin logo
Verdensbanken vil ikke afskaffe landbrug for at minimere CO2-udledning

(Kilde: X/Facebook/Skærmbilleder)

Faktatjek

Bedømmelse FALSK

En hjemmeside, der er kendt for at sprede falske nyheder, har fordrejet anbefalingerne fra en rapport fra Verdensbanken.

Påstands-ID 6b412896

Hvad er påstanden?

Utallige opslag på sociale medier hævder, at Verdensbanken har bedt de vestlige lande om helt at afskaffe landbruget inden 2030 for at nå klimamålene. 

Opslagene indeholder et skærmbillede af en artikel med overskriften: "World Bank Signs Treaty With Western Nations To Completely Abolish Farming,” - på dansk 'Verdensbanken underskriver traktat med vestlige lande om fuldstændig afskaffelse af landbrug.' Det fremgår af skærmbilledet, at artiklen er blevet faktatjekket af The People's Voice, som er en hjemmeside, der er kendt for at sprede falske nyheder.

På X (tidligere Twitter) deler brugere skærmbilledet med opslagstekster, der udtrykker bekymring for fødevareproduktionens fremtid. Nogle af dem påstår endda, at der er en "plan om at samle kontrollen med landbruget på nogle få hænder, blandt andre Bill Gates."

Men artiklen, der er taget skærmbillede af, har misforstået en rapport fra Verdensbanken, og påstanden om, at Verdensbanken er i færd med at afskaffe landbruget, er falsk. 

Hvad fandt vi ud af?

Påstanden stammer fra en artikel, der er udgivet af The People's Voice, tidligere NewsPunch, den 21. maj. The People's Voice har mange gange tidligere spredt falske og misvisende nyheder.

Det fremgår af den pågældende artikel, at Verdensbanken har bedt vestlige lande om helt at afskaffe landbruget inden 2030 for at opnå netto-nuludledning. The People's Voice skriver, at de har den information fra et notat, men når man klikker på linket til dette "notat", bliver man sendt videre til et sammendrag af en rapport med titlen: "Recipe for a Livable Planet: Achieving Net Zero Emissions in the Agrifood System" - på dansk 'Opskriften på en beboelig planet: Sådan opnår vi nuludledning i fødevaresystemerne.'

'Recipe For A Livable Planet'-rapporten

‘Recipe For A Livable Planet’-rapporten blev udgivet af Verdensbanken den 6. maj. Ved at gennemgå den kunne vi se, at The People's Voice tilsyneladende har misforstået rapporten. Verdensbanken skriver, at rapporten er den "første omfattende globale strategi for at reducere landbrugsfødevaresystemets indvirkning på klimaforandringerne og samtidig sikre den globale fødevaresikkerhed."

Rapporten fremhæver, at produktionen af fødevarer bidrager væsentligt til klimaforandringerne og står for næsten en tredjedel af den globale udledning af drivhusgasser. Samtidig bliver det understreget, at fødevaresektoren har potentiale til at mindske disse udledninger gennem en række omkostningseffektive tiltag. Rapporten anbefaler, at de årlige investeringer skal øges til 260 milliarder dollars om året for at halvere de nuværende udledninger fra fødevareproduktionen inden 2030 med henblik på at opnå klimaneutralitet i 2050.

Opfordrer rapporten vestlige lande til at "afskaffe landbrug"?

Nej, der er ikke noget forslag om at afskaffe landbrug i vestlige lande noget sted i rapporten.

Rapporten beskriver forskellige metoder til indsatser på både nationalt og globalt plan. Det fremgår, at alle lande uanset indkomstniveau vil kunne fremme udviklingen samtidig med, at de arbejder hen mod nuludledning i produktionen af fødevarer.

For højindkomstlande foreslår rapporten, at man fremmer vedvarende energi i landbrugssektoren og går over til mere bæredygtige kostvaner. Disse lande kan også tilbyde støtte til lav- og mellemindkomstlandes omlægning og etablering af mindre klimabelastende fødevareproduktion, fremgår det af rapporten.

Det fremgår også, at mellemindkomstlande, der ifølge rapporten har størst potentiale for at mindske udledninger, kan fokusere på at reducere udledninger fra husdyr og ris, investere i sunde jorder og håndtere fødevaretab og -spild. Lavindkomstlande opfordres til at prioritere grøn vækst især ved at bevare og genoprette skove, hvilket kan reducere udledninger og samtidig fremme bæredygtig økonomisk udvikling.

Logically Facts har kontaktet Verdensbanken for at få en kommentar. Vi opdaterer artiklen, hvis der kommer svar.

Bedømmelse

Verdensbanken har ikke vedtaget en traktat, som pålægger vestlige lande helt at afskaffe landbruget inden 2030. Påstanden er baseret på en fejllæsning af anbefalingerne i en rapport fra Verdensbanken. Vi bedømmer derfor denne påstand som falsk. 

Oversat af Nikolaj Kristensen.

Read this fact check in:

English , Dansk

Vil du gerne i kontakt med redaktionen eller tippe os om en påstand, der skal faktatjekkes?

0
Faktatjek udgivet på verdensplan

Når vi træffer meningsfulde valg, som har betydning for vores liv, sætter vi vores lid til informationer. Men internettets natur gør, at misinformation når ud til flere mennesker hurtigere end nogensinde før