En video af brændende dæk i Kuwait bruges til at nedtone vigtigheden af drivhusgasreduktion

Af: Umme Kulsum
August 24 2023

Del artiklen: facebook logo twitter logo linkedin logo
En video af brændende dæk i Kuwait bruges til at nedtone vigtigheden af drivhusgasreduktion

(Kilde: X/TikTok/Skærmbilleder)

Faktatjek

Bedømmelse VILDLEDENDE

Dækafbrænding i Kuwait er ikke skyld i klimaforandringerne. Drivhusgasser påvirker klimaet, og derfor er det vigtigt at reducere dem.

Påstands-ID ff62faac

Kontekst

En video af brændende dæk i Kuwait cirkulerer vidt og bredt på sociale medier i opslag, der nedtoner vigtigheden af at reducere drivhusgasser for at bekæmpe klimaforandringer.

En TikTok-bruger delte den udbredte video den 28. juli 2023 med en tekst, der lyder: "Skal vi tage et kig på Kuwait? Det er ko-prutter, der er problemet. Ikke at brænde dæk af på denne måde, ikke 42 millioner dæk der brænder i ørkenen." Et opslag på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter, med samme video har overskriften: "Se lige denne apokalyptiske afbrænding af 42 millioner dæk i Kuwait, som udspyr giftige, kræftfremkaldende kemikalier af benzen, xylen, ethylen og acetone i atmosfæren. Det kunne ses af satellitter fra rummet. INGEN 'klima'-aktivister!" I skrivende stund er opslaget nået op på over 1 million visninger og er blevet delt mere end 9.000 gange.

Men videoen er fra 2021, branden var påsat, og den blev slukket i løbet af syv timer.

Faktisk

Ifølge en artikel fra France 24 udbrød der den 29. april 2021 brand på en losseplads for brugte bildæk i Salmi i Jahra-regionen i Kuwait, langt fra landets hovedstad. Ifølge artiklen bliver mange af dækkene begravet på lossepladsen, mens andre bliver genanvendt. I en artikel fra den kuwaitiske avis Alanba bekræfter myndighederne, at branden var påsat, og at den blev slukket i løbet af syv timer. 

Dækbrande, forsætlige eller utilsigtede, kan have betydelige miljø- og klimapåvirkninger på grund af frigivelse af skadelige, forurenende stoffer og drivhusgasser. Selvom forurenende stoffer fra dækbrande kan have negative effekter, vil det nøjagtige omfang af klimapåvirkningen fra en dækbrand afhænge af forskellige faktorer, herunder omfanget af branden, antallet af brændte dæk, og hvor godt branden blev håndteret og slukket.

Dækbranden i Kuwait, som blev slukket få timer efter, den brød ud, bidrager ikke i nævneværdig grad til klimaforandringerne eller planetens generelle opvarmning.

David John Helfand, der er professor i astronomi ved Columbia University i New York, kalder endda en sådan påstand for "tåbelig" og siger til Logically Facts: "Det er tåbeligt at påstå, at afbrændingen af de her dæk bidrager til eller forårsager global opvarmning. Den samlede energi fra en fuldstændig afbrænding af 42 millioner dæk er mindre end den mængde energi, Jorden modtager fra Solen på en tiendedel af et sekund. De overskydende drivhusgasser, vi har tilført atmosfæren, indfanger den samme mængde energi på 10 sekunder. Selv hvis de brændte så mange dæk af hvert år, ville effekten stadig kun udgøre 0,00002% af den opvarmning, som drivhusgasserne forårsager." 

Udledningen af drivhusgasser fra husdyr, som opslagene refererer til som "ko-prutter", er en stor bidragsyder til klimaforandringerne. Køer og andre drøvtyggere producerer metan, en kraftig drivhusgas, som et biprodukt af deres fordøjelsesproces. Ifølge UNEP (FN's Miljøprogram) står metan fra husdyr for omkring 32 procent af de menneskeskabte metanudledninger.

Bedømmelse

Videoen af dækbranden, som fandt sted i Kuwait i 2021, er blevet brugt til at nedtone vigtigheden af at reducere udledningen af drivhusgasser for at modvirke klimaforandringerne. Drivhusgasser bidrager i væsentligt omfang til den globale opvarmning, og reduktion af drivhusgasser er derfor afgørende for at afbøde virkningerne af klimaforandringerne. Vi bedømmer derfor denne påstand som vildledende.

Faktatjekket er oversat af Nikolaj Kristensen.

Read this fact check in:

English , Dansk

Vil du gerne i kontakt med redaktionen eller tippe os om en påstand, der skal faktatjekkes?

0
Faktatjek udgivet på verdensplan

Når vi træffer meningsfulde valg, som har betydning for vores liv, sætter vi vores lid til informationer. Men internettets natur gør, at misinformation når ud til flere mennesker hurtigere end nogensinde før