Frankrig har ikke gjort kritik af coronavacciner ulovlig med ny lov

Af: Nikolaj Kristensen
Februar 23 2024

Del artiklen: facebook logo twitter logo linkedin logo
Frankrig har ikke gjort kritik af coronavacciner ulovlig med ny lov

(Kilde: X/TikTok/Skærmbilleder)

Faktatjek

Bedømmelse VILDLEDENDE

Ifølge juridiske eksperter gør fransk lovforslag - som endnu ikke er endeligt vedtaget - det ikke ulovligt at kritisere vacciner.

Påstands-ID d9a55d55

Kontekst

På sociale medier hævder flere brugere, at Frankrig har gjort det ulovligt at kritisere coronavacciner. Påstanden kommer, efter et lovforslag om "sekteriske overgreb" blev stemt igennem af den franske nationalforsamling den 14. februar.

Et opslag med påstanden på X (tidligere Twitter) har i skrivende stund over 417.000 visninger. I opslaget hævdes det, at enhver i Frankrig, som taler imod mRNA - den vaccine-teknologi, der ligger til grund for coronavaccinerne fra Pfizer og Moderna - i fremtiden kan straffes med fængsel i op til tre år eller bøde på op til 45.000 euro, svarende til 335.000 danske kroner. "Denne lov betyder, at personer kan idømmes bøder på op til 45.000 euro eller fængsel i op til 3 år for at kritisere eller modsætte sig injektioner eller behandling med mRNA-lipid-nanoteknologi," står der i et andet opslag på X, som er set mere end 150.000 gange. Lignende påstande om det franske lovforslag er også blevet delt på TikTok.

Flere af opslagene indeholder et skærmbillede af et blogindlæg, som oprindeligt er på tysk, med overskriften: "Frankrig: Kritik af mRNA vil være strafbart i fremtiden." Indlægget er udgivet på en blog om videnskab og politik den 15. februar.

Selvom detaljerne i lovforslaget endnu er ved at blive udarbejdet, vil lovgivningen sandsynligvis ikke helt forbyde kritik af vacciner. Tidligere versioner af lovforslaget risikerede ifølge eksperter i fransk lovgivning at kriminalisere den slags kritik, men det ser ud til at være blevet adresseret på lovforslagets vej gennem det franske parlament.

Faktisk

Lovforslaget blev fremsat af den franske regering i november 2023 og skal bekæmpe såkaldte "sekteriske overgreb" og "guruer 2.0", det vil sige folk med følgere på nettet, der tilbyder mirakelkure mod livstruende sygdomme såsom “citronsaft” eller "indsprøjtninger med mistelten".  

Efter at være blevet behandlet af begge kamre i det franske parlament er lovforslaget nu blevet sendt i en fælles kommission, hvor medlemmer af Senatet og Nationalforsamlingen skal forsøge at nå til enighed om en endelig tekst, før forslaget kan blive til lov. 

Da lovforslaget blev fremsat, vakte en bestemt del - forslagets artikel 4 - bekymring i offentligheden for, om kritik af vacciner ville blive begrænset. Den foreslåede lovgivning gjorde det nemlig strafbart at "provokere til at opgive eller undlade at følge en terapeutisk eller profylaktisk (forebyggende, red.) medicinsk behandling."

Senatet, der var det første af de to kamre til at behandle lovforslaget, pillede artikel 4 ud, men under Nationalforsamlingens behandling af forslaget blev artiklen genindført, dog i en revideret form.

Jacques Petit, der er professor i forvaltningsret og grundlæggende rettigheder ved Rennes Universitet, fortalte til Logically Facts, at lovforslagets oprindelige ordlyd risikerede at gøre kritik af vaccination ulovlig. Det kunne ske, da vaccination netop er en profylaktisk behandling, og fordi lovovertrædelsen ifølge forslaget var rettet "mod generel og upersonlig tale, for eksempel på en blog eller et socialt netværk." 

"Men under forhandlingerne i Nationalforsamlingen blev teksten i artikel 4 ændret på en sådan måde, at den efter min mening ikke længere gør det ulovligt at fremsætte generelle udtalelser, der er kritiske over for vaccination," forklarer Petit.

Ifølge det ændrede lovforslag er det strafbart at "opfordre en person, der lider af en sygdom, til - ved hjælp af gentaget pres eller gentagne manøvrer - at opgive eller afstå fra at følge en terapeutisk eller profylaktisk medicinsk behandling, når en sådan opgivelse eller afståelse præsenteres som gavnlig for den pågældende persons helbred, og når det i lyset af den aktuelle medicinske viden er klart sandsynligt, at det vil have særligt alvorlige konsekvenser for denne persons fysiske eller mentale helbred under hensyntagen til den sygdom, som han eller hun lider af." Man kan finde en kopi af lovforslaget på det franske senats officielle hjemmeside.

"Det er derfor ikke længere generelle ytringer rettet mod offentligheden, der er strafbare, men derimod pres eller manøvrer rettet mod en bestemt person," siger Petit.

Han bemærker også, at lovforslaget, som det blev vedtaget af Nationalforsamlingen, gør det ulovligt at tilskynde til behandlinger, der præsenteres som havende et terapeutisk eller forebyggende formål, når det er klart ud fra medicinsk viden, at behandlingerne udsætter den enkelte for en umiddelbar risiko for død eller skade.

Petit giver to grunde til, at vaccinekritik ikke falder ind under denne del af lovforslaget. "For det første fordi vaccinekritik ikke tilskynder nogen til at indføre en bestemt praksis, men til at afstå fra en. For det andet fordi det ikke udgør en 'umiddelbar risiko for død eller skade' ikke at lade sig vaccinere," siger han. 

Laurent Rousvoal, lektor i strafferet ved Rennes Universitet, fremhæver også den del af lovteksten, der omhandler "gentaget pres eller gentagne manøvrer" over for “en person, der lider af en sygdom."

"Disse ord viser, at lovteksten langtfra er rettet mod enhver kritik af vaccination: Den angriber adfærd, der er meget forskellig fra vaccinekritik - især med ord som 'pres', 'manøvrer' og desuden 'gentaget' - også selvom kritikken er vildledende," siger han.  

I november understregede repræsentanter for ministeren Sabrina Agresti-Roubache, som er ansvarlig for lovforslaget, over for fransk tv, at "intet element i disse bestemmelser (i det pågældende lovforslag, red.) forbyder nogen som helst kritik af vacciner, og det sætter heller ikke spørgsmålstegn ved ytringsfriheden i forhold til sidstnævnte." Ministerens repræsentanter forklarede, at det, man ønskede at lovgive imod, eksempelvis var at tvinge en person, som man ved er ramt af kræft, til at opgive kemoterapi.

Bedømmelse

Selvom lovforslaget oprindeligt risikerede at gøre kritik af vaccination ulovlig, er det nu blevet ændret, så det ifølge juridiske eksperter ikke længere er tilfældet. Lovforslaget er stadig under udarbejdelse og er endnu ikke skrevet ind i loven. Vi bedømmer derfor påstanden som vildledende.

The COVID-19 pandemic has given rise to a lot of potentially dangerous misinformation. For reliable advice on COVID-19, including symptoms, prevention, and available treatment, please refer to the World Health Organization or your national healthcare authority.

Read this fact check in:

English , Dansk

Vil du gerne i kontakt med redaktionen eller tippe os om en påstand, der skal faktatjekkes?

0
Faktatjek udgivet på verdensplan

Når vi træffer meningsfulde valg, som har betydning for vores liv, sætter vi vores lid til informationer. Men internettets natur gør, at misinformation når ud til flere mennesker hurtigere end nogensinde før