Om Logically Facts

Logically Facts är ett irländskt registrerat företag och ett oberoende dotterbolag till brittiska TheLogically. Vårt uppdrag är att minska den individuella, institutionella och samhälleliga skada som orsakas av missvisande och vilseledande online-diskurs genom våra faktagranskningsinsatser.

Logically Facts hjälper till att minska riskerna med miss- och desinformation för folkhälsa, allmän säkerhet, valintegritet och nationell säkerhet genom att göra det möjligt för plattformar att verka på marknader på ett säkert, ansvarsfullt och följsamt sätt. Logically Facts är en del av Metas program för faktagranskning av tredje part och arbetar även med TikTok i Europa. Vi är en verifierad signatär av International Fact-Checking Network sedan 2020 och medlem i Misinformation Combat Alliance (MCA) i Indien.

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.