Nej, saffran är inte lika effektivt som antidepressiva läkemedel och adhd-medicin

Av: Siri Christiansen
Februari 20 2024

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Nej, saffran är inte lika effektivt som antidepressiva läkemedel och adhd-medicin

TikTok-videos som hävdar att saffran är lika effektivt som antidepressiva medel och adhd-läkemedel. Skärmdump av Logically Facts.

Faktagranskning

Utslag VILSELEDANDE

De befintliga kliniska prövningarna har varit småskaliga, kortvariga och till stor del utförts i Iran, som är en stor exportör av saffran.

Påstående-ID bede076c

Påståendet

En viral video som cirkulerar på TikTok hävdar att 30 milligram saffran är lika effektivt som antidepressiva medel och adhd-medicin. 

Videon laddades upp av en hälsoinfluencer som hävdar att hon dagligen druckit en latte med 150 mg saffran och att detta har gjort henne mer motiverad, inspirerad och exalterad över livet. Videon publicerades den 8 februari och har sedan dess fått över 213,000 visningar och 16,000 gilla-markeringar.

Samma influencer har gjort tidigare videor om ämnet, och hon är inte den första som kommer med påståendet. Söker man på "saffran" och "antidepressiva" eller "adhd" på TikTok kommer det upp flera videor som hävdar att saffran har vetenskapligt bevisats vara en effektiv behandling mot depression och adhd, där vissa säger att det är lika effektivt som SSRI Fluoxetin och Citalopram och adhd-medicinerna Ritalin och Adderall. Många av videorna har visats hundratusentals gånger. 

Källa: TikTok/Screenshots (Modifierad av Logically Facts)

Arkiverade videor kan hittas här, här, här, här och här.

Faktan

"Det finns inte tillräckligt med data eller information för att dra slutsatsen vilken effekt saffran har jämfört med läkemedel som behandlar depression och adhd", säger Malin Söderberg, som leder avdelningen för effektivitet och säkerhet för växtbaserade läkemedel på Läkemedelsverket, till Logically Facts.

Eftersom det idag inte finns några godkända läkemedel baserade på saffran har Läkemedelsverket inte undersökt saffran, dess säkerhet eller eventuella bieffekter. McGill Office for Science and Society konstaterade 2023 att de befintliga kliniska prövningarna av saffran mot depression har varit mycket småskaliga och kortvariga och inte pågått längre än två månader. 

I en studie från 2004 konstaterades det att en daglig dos saffrans på 30 milligram hade en liknande effekt som ett tricykliskt antidepressivt medel. Studien omfattade dock endast två grupper om 15 patienter och varade bara i sex veckor. I en systematisk översikt från 2019 om saffrans effekt på depression och ångest varnas det också för publikationsbias och bristande mångfald, eftersom 21 av de 23 undersökta studierna hade genomförts i Iran, en av världens största saffransproducenter, och 13 hade genomförts av samma forskargrupp.

På samma sätt drar andra vetenskapligt baserade hälsowebbplatser, inklusive WebMD och Medical News Today, slutsatsen att den nuvarande forskningen inte är tillräcklig för att bevisa att saffran hjälper mot depression eller ADHD.

"Bland problemen finns [antalet] patienter som har ingått i studierna, hur väl saffranprodukten och placebo beskrivs, om effekterna utvärderas av en läkare eller patienten, och den korta tid under vilken interventionen har studerats. De flesta studier är också utförda i mycket begränsade och likartade populationer", sade Söderberg.

Hon menade att studierna för att anses tillförlitliga skulle behöva inkludera ett större antal patienter vid flera internationella centra och kliniker, utvärdera kliniskt relevanta effekter, använda saffransberedningar och produkter som är kvalitetskontrollerade och tillräckligt beskrivna samt följa behandlingen under längre tidsperioder. 

Utslag

Det finns några små, kortsiktiga studier som tyder på att saffran är effektivt för att behandla symtom på adhd och depression, men det behövs storskaliga, långsiktiga studier för att veta säkert. SSRI och adhd-medicinering har å andra sidan visat sig vara effektiva i storskaliga, långsiktiga studier. Att påstå att saffran är lika effektivt som antidepressiva läkemedel och adhd-medicin är därför vilseledande.

Den här faktagranskningen har översatts av Siri Christiansen.

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.