Nyhetsrubrik om israelisk blankning av aktier före Hamas-attacken är fabricerad

Av: Annet Preethi Furtado
December 12 2023

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Nyhetsrubrik om israelisk blankning av aktier före Hamas-attacken är fabricerad

Faktagranskning

Utslag FALSKT

Den ursprungliga rubriken handlade om att Hamas kan ha blankat israeliska aktier före attacken. En skärmdump på rubriken har ändrats digitalt.

Påstående-ID ddf22522

Vad är påståendet?

Flera användare av sociala medier har delat en skärmdump som påstår att Haaretz, ett israeliskt medieföretag, publicerade en rubrik som antydde att israeler tjänade miljoner genom att blanka israeliska aktier före Hamas attack. 

Den påstådda skärmdumpen i fråga visar en text som lyder: "Israeler tjänade miljoner på att satsa mot israeliska aktier före massakern den 7 oktober! Gigantiska spekulationer mot Israel på börsen i Tel Aviv och Wall Street dagarna före Hamas attack genererade miljarder. Någon verkar ha känt till planen i förväg." Artikeln innehåller författaren Ido Baums namn och en bild på honom. Artikeln är daterad den 4 december 2023 och har Haaretz logotyp.

Skärmdumpen av den påstådda artikeln har delats med bildtexter som t.ex: "Du vet vad de säger, följ pengarna för att hitta sanningen. Vissa israeler verkade veta i förväg och blankade aktier och skördade miljoner. För mig finns det inget bättre bevis på att Israel offrade sitt eget folk avsiktligt så att de kunde begå etisk rensning av miljontals människor."

Arkiverade inlägg finns här och här.

Skärmdumpar av inlägg på X och Facebook. (Källa: X/Facebook/Screenshots/ Modifierad av Logically Facts)

I en studie med titeln "Trading on Terror", som publicerades den 4 december 2023 av forskare från Columbia University och New York University (NYU), noterades en betydande ökning av blankning av aktier före de händelser som utlöste konflikten mellan Israel och Hamas. Detta strategiska drag, som syftar till att kapitalisera på den förväntade nedgången i tillgångspriser, översteg nivåer som observerats under andra kriser, inklusive finanskrisen 2007-08 och COVID-19-pandemin. Enligt rapportering från indiska NDTV noterade forskarna: "Dagar före attacken verkade handlare förutse de kommande händelserna." 

Tel Aviv-börsen avfärdade dock resultaten och hävdade att det inte fanns någon onormal handel före attacken den 7 oktober och kallade kortsäljarrapporten som "bristfällig". Rapporten har återutgivits med en korrigering avseende valutaenheter, rapporterar CNBC. 

Den 4 december inledde Israel en undersökning av forskarnas påståenden om att vissa investerare kan ha haft förhandskunskap om attacken den 7 oktober och tjänat på den.

Haaretz publicerade inte rubriken i fråga, utan det är en ändradversion av en rubrik som Haaretz publicerade i början av december. Den ursprungliga rubriken ifrågasatte om Hamas, inte Israel, hade blankat israeliska värdepapper.

Vad vi hittade

Den påstådda rubriken finns inte i Haaretz webbplatsarkiv eller i arkiven på tidningens hemsida. Den fanns inte heller i företagets sociala mediekanaler och X-kontoarkiv. 

När vi sökte efter nyckelord från den påstådda rubriken hittade vi en rapport från Haaretz från den 4 december, krediterad samma författare med samma ingress: "Gigantiska spekulationer mot Israel på börsen i Tel Aviv och Wall Street dagarna före Hamas attack genererade miljarder. Någon verkar ha känt till planen i förväg."

Rubriken som bifogats artikeln på webbplatsen lyder dock: "Tjänade Hamas miljoner på att satsa mot israeliska aktier före massakern den 7 oktober?" Skärmdumpen som cirkulerar online verkar vara en manipulerad version av denna rubrik.

Den modifierade versionen ersätter ordet "Hamas" med "israeler", och den ursprungliga rubriken som frågar huruvida "Hamas tjänade miljoner på vadslagning" ändras till ett uttalande som säger att "israeler tjänar miljoner på vadslagning" mot israeliska aktier före massakern den 7 oktober. Dessutom har frågetecknet i slutet av rubriken ersatts med ett utropstecken i den modifierade versionen.

Jämförelse av den falska rubriken med den autentiska Haaretz-rubriken från den 4 december 2023. (Källa: X/Haaretz/Screenshots/Modifierad av Logically Facts)

För att verifiera påståendets sanningshalt kontaktade Logically Facts även den påstådda författaren till artikeln, Ido Baum. Baum svarade: "Skärmdumpen är falsk." Dessutom bekräftade Haaretz chefredaktör Aluf Benn för Reuters att den virala skärmdumpen "är fejk". 

Logically Facts har också kontaktat Haaretz. Denna faktagranskningkommer att uppdateras om eller när vi får ett svar. 

Haaretz kallade också den virala skärmdumpen för "fake news" i ett X-inlägg. 

 (Källa: X)

Inlägget riktade sig också till Instagram-kontot "propagandaandco" och upprepade att den cirkulerande rubriken aldrig var en del av Haaretz publikationer. De inkluderade också en länk till den autentiska artikeln för förtydligande.

Utslaget

Haaretz publicerade inte en rubrik som hävdade att israeler tjänade miljoner på att blanka israeliska aktier före Hamas massaker den 7 oktober. Den skärmdump som cirkulerar är en modifierad version av en autentisk Haaretz-rubrik från den 4 december, som väckte frågor om huruvida Hamas, inte Israel, hade ägnat sig åt att blanka israeliska värdepapper.

Den här faktagranskningen har översatts av Siri Christiansen

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.