Nej, amerikanska FDA har inte erkänt att alla cancerbehandlingar orsakar cancer

Av: Annet Preethi Furtado
December 18 2023

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Nej, amerikanska FDA har inte erkänt att alla cancerbehandlingar orsakar cancer

Skärmdumpar av virala inlägg som hävdar att FDA erkänt att cancerbehandlingar orsakar cancer. (Källa: TikTok/Screenshot/Modifierad av Logically Facts)

Faktagranskning

Utslag VILSELEDANDE

FDA undersöker endast riskerna med CAR-T-behandling. FDA har inte erkänt eller medgett att alla cancerbehandlingar orsakar cancer.

Påstående-ID ce22628f

Vad är det som påstås?

En artikel från The People's Voice cirkulerar på nätet med påståendet att USAs livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA) har medgett att cancerbehandlingar orsakar cancer. Skärmdumpar från artikeln har sammanställts i bildspelsformat, och videon delas flitigt på TikTok med hashtags som #fda, #cancer, #cancertreatment, #medicine och #fraud. En video med texten "ALL VÄSTERLÄNDSK MEDICIN ÄR EN BLUFF" har i skrivande stund fått över 19 000 gillamarkeringar. 

En annan sådan TikTok-video var överlagrad med texten: "VI FOLKET VILL ATT ALLA LÄKARE OCH SJUKSKÖTERSKOR INOM OMRÅDET ARRESTERAS OMEDELBART !!!! DELA DETTA OM DU KÄNNER ATT VÅR REGERING OMEDELBART BÖR UTFÄRDA EN ARRESTERINGSORDER IIII FÖR BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN !!!! (sic)" Arkiverade versioner av dessa inlägg finns här och här.

Artikeln från People's Voice delas också på X och Facebook. Arkiverade versioner av sådana inlägg kan ses här och här. Artikeln har rubriken "FDA Admits Cancer Treatments Actually CAUSE Cancer" och publicerades den 30 november 2023. Den tillskrivs Sean Adl-Tabatabai och innehåller en bildtext som hävdar att FDA påstås ha medgett att cancerbehandlingar från läkemedelsföretag kan orsaka cancer hos människor.

Skärmdumpar från de virala TikTok-videorna. (Källa: TikTok/Modifierad av Logically Facts)

The People's Voice, tidigare känt som Newspunch och Your News Wire, är välkänt för att sprida vilseledande information och artiklar relaterade till pseudovetenskap, och de påståenden som görs i artikeln är vilseledande. FDA har meddelat att de ska inleda en granskning av CAR-T-behandling, inte alla cancerterapier. 

Artikeln från People's Voice

Vi granskade artikeln i fråga och noterade att även om rubriken och ingressen innehåller ett allmänt påstående om alla cancerbehandlingar, handlar resten av artikeln om CAR-T-behandling. Detta återspeglas dock inte i den video som sprids viralt, vilket ger en missvisande bild av situationen. Denna felaktiga information förvärras av bildtexter i vissa inlägg, där det hävdas att "All västerländsk medicin är en bluff", ett påstående som går långt utöver FDA:s kommentarer om en specifik cancerbehandling.

Det är vanligtvis på detta sätt som The People's Voice sprider felaktig information i flera av sina artiklar. Logically Facts har tidigare avslöjat flera av de påståenden som denna webbplats sprider. 

Vad har FDA sagt?

FDA har inte "erkänt" att "Big Pharmas cancerbehandlingar" orsakar cancer, vilket påstås i artikeln. Den 28 november utfärdade FDA ett uttalande där man meddelade att patienter som genomgått chimär antigenreceptor T-cellsterapi (CAR-T), en form av immunterapi mot cancer inriktad på B-cellsmognadsantigen (BCMA) eller Cluster of differentiation 19 (CD19), hade drabbats av T-cellsmaligniteter, en grupp blodsjukdomar. 

För närvarande har FDA godkänt sex CAR-T-cellsbehandlingar - Abecma, Breyanzi, Carvykti, Kymriah, Tecartus och Yescarta - i denna kategori. FDA drog slutsatsen att risken för T-cellsmaligniteter är relevant för alla genetiskt modifierade autologa CAR-T-cellsimmunoterapier riktade mot BCMA-riktade och CD19. Det tillägger att patienter som genomgår behandling med produkter inom denna klass har upplevt T-cellsmaligniteter. Myndigheten bekräftar att det pågår en utredning av de identifierade riskerna. 

Som svar på påståenden i sociala medier om att "FDA medger att alla cancerbehandlingar orsakar cancer", säger myndigheten till Logically Facts: "Vi noterar också att säkerhetsmeddelandet är specifikt för de produkter (CAR-T-cellimmunobehandlingar) som ingår i webbpubliceringen och inte tar upp eller ska tolkas som kommentarer om andra cancerbehandlingar."

Vad är CAR-T-cellsbehandling?

CAR-T-cell immunbehandling är en typ av cancerbehandling som i USA godkändes för första gången i november 2017. American Cancer Society förklarar att CAR-T-cellsterapi innebär att T-celler, en typ av vita blodkroppar, modifieras i ett laboratorium för att ge dem möjlighet att lokalisera och eliminera cancerceller. Man tillägger att denna terapi ofta kallas för en form av cellbaserad genterapi, eftersom den förändrar generna i T-cellerna för att förbättra deras förmåga att bekämpa cancer.

Vad föranledde FDA:s utredning?

Undersökningen, som föranleddes av rapporter om malignitet i T-celler, har sitt ursprung i data som samlats in i kliniska prövningar och övervakning av biverkningar efter marknadsintroduktion, vilket framgår av pressmeddelandet från den 28 november. 

I ett separat uttalande till Logically Facts informerade FDA oss om att man hade mottagit 20 rapporter om malignitet i T-celler, varav 15 FAERS-rapporter (FDA Adverse Event Reporting System) och 5 fall från kliniska prövningar. FDA tillade: "De ursprungliga godkännandena av dessa produkter inkluderade krav efter marknadsintroduktion (PMR) enligt avsnitt 505(o) i Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FDCA) för att genomföra 15-åriga långsiktiga uppföljningsstudier för att bedöma den långsiktiga säkerheten och risken för sekundära maligniteter som uppstår efter behandlingen. Även om risken för sekundära maligniteter redan är angiven, beskriver FDA:s säkerhetsmeddelande rapporter specifikt om T-cellsmalignitet."

FDA informerade också om att även om de nuvarande fördelarna med behandlingen överväger de potentiella riskerna, utvärderar man aktivt den identifierade risken för T-cellsmalignitet med allvarliga utfall.

Utslag

U.S.A. livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA) undersöker för närvarande cancerbehandlingar med chimära antigenreceptor T-celler (CAR-T) på grund av oro kring potentiella cancerrisker hos behandlade patienter. Även om artikeln från The People's Voice diskuterar CAR-T-behandlingar, förmedlar rubriken inte denna information på ett korrekt sätt. I synnerhet har inlägg i sociala medier, utan hänvisning till CAR-T, spridit ogrundade påståenden. Därför kategoriserar vi påståendet som vilseledande.

Den här faktagranskningen har översatts av Christian Haag

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.