Anurag Baruah

Senior Fact-Checker, India

Anurag har en doktorsexamen i engelsk litteratur från University of Delhi och har arbetat som journalist i olika befattningar inom TV, tryckta och digitala medier i nordöstra Indien sedan 2014. Han bidrog till många nationella och internationella mediehus som en oberoende journalist innan han föll för faktagranskning. Anurag arbetade tidigare med att bekämpa felaktig information om klimatförändringar innan han började på Logically. Klimat, miljö, konflikter och politik är hans intresseområden. På helgerna ägnar han sig åt bilresor, fotografering och film.

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.