Emincan Yüksel

Freelance Turkish Fact-Checker, U.S

Emincan har varit frilansande faktagranskare på Logically Facts, baserad i Florida, USA, sedan maj 2023. Han började bekämpa des/misinformation och politiska påståenden 2018 med Turkiets första faktagranskningsorganisation, Doğruluk Payı, där han arbetade i över tre år. Dessutom arbetade han som frilansande faktagranskare på en annan turkisk faktagranskningsorganisation, Teyit.org. Från 2020 till 2023 bidrog Emincan till IFCN:s globala projekt CoronaVirusFacts Alliance Database och UkraineFacts Database.

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.