Francesca Scott

Assistant Editor, Europe

Francesca är biträdande redaktör och skribent baserad på Kreta i Grekland. Hon har en bakgrund inom poesi och kritisk teori, med en kandidatexamen i kreativt skrivande och kritisk praktik och en masterexamen i kreativt och life writing i bagaget. Francesca har erfarenhet av juridisk forskning och publicering och är intresserad av klimatförnekelse, internationell politik och konspirationsteorier.

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.