Julia Vella

Fact-Checker, Malta

Julia har en bakgrund inom dataanalys och vetenskap och har tillbringat större delen av sitt yrkesliv som senior dataanalytiker inom mobilitets-, finans- och bankbranschen. Hon studerade matematik och fysik på universitetet och har en magisterexamen i maskininlärning, så hon har ett öga för detaljer som fungerar utmärkt för faktagranskning. Julia är mycket intresserad av idrottsvetenskap och näringslära och har varit Maltas nationella mästare i klättring.

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.