Karin Koronen

Fact-Checker, Estonia

Karin Koronen är en estnisk faktagranskare på Logically Facts. Hon har en kandidatexamen i antropologi från Tallinns universitet och tar för närvarande en masterexamen i semiotik och kulturteori vid Tartus universitet. Innan hon började på Logically Facts arbetade hon som privatlärare. Karin har ett stort intresse för ämnen som rör mental hälsa, kulturpsykologi och medicinsk filosofi.

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.