Lorena Martínez

Head of Editorial Operations (Europe)

Lorena blev en del av teamet hos Logically Facts efter att ha tillbringat sex år på Twitter och ett decennium inom nyhetsmedia och det redaktionella området. I sin tidigare roll ledde hon tvärfunktionella projekt för att motverka desinformation online. Hon hjälpte också till att driva Twitters globala partnerskapsprogram för desinformation tillsammans med faktagranskande organisationer för att lyfta vikten av att identifiera och stärka trovärdig information på engelska, portugisiska och spanska. Hennes redaktionella och operativa arbete har varit avgörande för att säkerställa att människor globalt kan få tillgång till trovärdig och auktoritativ information. Innan hon började på Twitter arbetade hon med att täcka både nyheter och stora evenemang i Storbritannien för mediebyråer i Spanien, Tyskland och Latinamerika.

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.