Rajini KG

Senior Fact-Checker, India

Rajini började på Logically i december 2017 och arbetar som senior faktagranskare. Hon har en kandidatexamen i naturvetenskap från University of Mysore och har tre års erfarenhet som dataprocessanalytiker.

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.