Tori Marland

Deputy Editor, Europe

Tori är baserad i Glasgow och i ett tidigare liv föreläste hon om akademiska färdigheter och engelska. Hon är intresserad av media, kultur, klasspolitik och teknikens inflytande på våra liv. På fritiden filar hon på en doktorsavhandling om samtida brittisk skönlitteratur.

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.