Vivek J

Senior Fact-Checker, India

Vivek har varit en del av Logically sedan december 2017 och är senior faktagranskare. Han har studerat fördomar och logiska felslut i över tre år i offentliga och sociala medier. Teknisk kunskap är hans expertis.

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.