2023

  • Den 21 november 2023 drogs faktagranskningen om påståendet att Israel erkänt att Apache-helikoptrar beskjutit deras civila vid musikfestivalen Supernova tillbaka efter en redaktionell granskning. Artikeln publicerades ursprungligen den 14 november 2023.

  • 17 augusti, 2023, There are many documents proving Nazi Germany had an extermination policy during WWII. Faktagranskningen korrigerades den 18:e augusti 2023 för att rätta vårt ursprungliga påstående om att “tjänstemän försökte dokumentera så lite som möjligt”, och för att återspegla att nazisterna förstörde stora mängder bevismaterial under hela kriget och inte bara i dess slutskede. 
0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.