Det finns många dokument som bevisar att Nazityskland hade en utrotningspolitik under andra världskriget

Av: Christian Haag
Augusti 17 2023

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Det finns många dokument som bevisar att Nazityskland hade en utrotningspolitik under andra världskriget

Källa: YouTube/Skärmdump redigerad av Logically Facts

Faktagranskning

Utslag FALSKT

Det finns omfattande bevis för att Nazityskland förde en utrotningspolitik under andra världskriget. Detta är ett påstående som förnekar förintelsen.

Påstående-ID 4c832623

Kontext

En video med förintelseförnekande påståenden har cirkulerat på TikTok och nått 15 000 visningar. Filmen är en redigerad del av ett avsnitt av The Montel Williams Show från 1992 där det diskuteras huruvida Förintelsen ägt rum. I videon, som finns tillgänglig på flera onlineplattformar, hävdar Mark Weber att det inte fanns någon officiell nazistisk dokumentation om utrotningen av judar vare sig före eller under andra världskriget. Istället hävdar Mark Weber att den "slutgiltiga lösningen" handlade om tvångsdeportation och fördrivning, inte utrotning.

I själva verket

Påståendet är dock falskt. Förintelsen har kallats "det mest väldokumenterade folkmordet i historien" på grund av den stora mängden dokumenterad bevisning som visar Nazitysklands systematiska och byråkratiska ansträngningar för att genomföra Förintelsen. Detta definierades inte av ett enda officiellt dokument, som Weber vill hävda, utan av många dokument som visar på en utrotningspolitik. Weber försöker hävda att delar av den "slutgiltiga lösningen" inte är delar av Förintelsen, vilket är felaktigt. 

I en rättegång år 2000 där David Irving stämde Deborah E Lipstedt för förtal efter att hon kallat honom förintelseförnekare, presenterade expertvittnet professor Christopher Browning omfattande dokumentation som detaljerat visade hur Förintelsen genomfördes. Dokumenten inkluderade Wansee-protokollet och brevväxling mellan nazistiska tjänstemän och officerare.   

Under rättegången sade Browning: "Det finns inget 'omfattande utkast' till en slutlig lösning bland de överlevande tyska dokument som hittades efter kriget. Men andra dokument har överlevt som indikerar en rad förändringar i nazisternas [s.k.] judepolitik under hösten 1941 som tillsammans utgjorde ett program för systematiskt massmord på de europeiska judarna." 

Logically Facts kontaktade Stéphane Bruchfeld, historiker vid Uppsala universitet som har studerat förintelseförnekelse. Bruchfelds berättade för Logically Facts att ingen historiker skulle ifrågasätta det faktum att Nazityskland bedrev en systematisk utrotningspolitik. Han berättade också för Logically Facts att den typ av påståenden som Weber gör är standardrekvisita för förintelseförnekare och har existerat långt före 1992 års avsnitt av talkshowen och kommer att existera långt efter.

Karta över avrättningar av judar utförda av Einsatzgruppe A i slutet av 1941. 
Antalet avrättningar symboliseras av kistor. Den andra figuren visar uppskattningar
av kvarvarande judar. Ett av många dokument som bevisar Nazitysklands
systematiska utrotningspolitik och folkmord.Källa: Wikimedia & USHMM.

Den slutgiltiga lösningen och Förintelsen var inte planerade från början utan eskalerade över tid. Detta betonas av Heinz Peter Longerich, som också närvarade som expertvittne i målet Irving vs Lipstedt 2000. Han uppgav att upptrappningen nådde sin fulla omfattning i juli 1942 när regionala utrotningsprogram omvandlades till övergripande program för deportation och utrotning i alla områden som kontrollerades av Nazityskland. Han säger också: "den systematiska karaktären hos morden på de judiska offren är inte bara karakteristisk för denna sista fas, utan även för faserna I och II. Detta innebär att massmorden följde ett standardiserat mönster, var centralt styrda och uttryckte den nationalsocialistiska regimens politik."

Förintelsen var en statshemlighet i Nazityskland. Ordrar gavs muntligt och undvek detaljerad planering av mordoperationer. Eufemismer användes också flitigt, och ord som "dödande" ersattes med "specialbehandling" (Sonderbehandlung). Under kriget började nazisterna gräva upp massgravar och kremera kropparna för att förstöra rättsmedicinska bevis på massmord, och mot slutet av kriget förstördes stora mängder dokumentation och bevismaterial. Trots detta presenterades tiotusentals tyska dokument vid Nürnbergrättegången. Totalt beräknas 6 miljoner judar och 11 miljoner människor från andra grupper ha dött på grund av Förintelsen och nazisternas förföljelser. 

Utslag

Med tanke på antalet dokument som bevisar att Nazityskland utförde folkmord trots den omfattande förstörelsen av andra bevis, har vi markerat detta påstående som falskt. 

Denna faktagranskning har översatts av Christian Haag

Denna artikel ändrades den 18 augusti 2023 för att korrigera att "tjänstemän försökte dokumentera så lite som möjligt", som vi ursprungligen angav, för att återspegla att nazisterna förstörde stora mängder bevismaterial under krigets gång och inte bara i slutet.

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.