Videon av barn i burar är äldre än de senaste striderna i Israel och Gaza

Av: Sam Doak
Oktober 9 2023

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Videon av barn i burar är äldre än de senaste striderna i Israel och Gaza

Källa: X/Skärmdump

Faktagranskning

Utslag False

Detta filmmaterial föregick våldsutbrottet som inträffade den 7 oktober.

Påstående-ID 1bbf8783

Kontext

Den 7 oktober 2023 bröt kombattanter med anknytning till Hamas och palestinska Islamiska Jihad igenom det israeliska gränsförsvaret. Enligt tillgänglig information har över 700 israeler dödats, en siffra som till stor del består av civila offer. Under de följande dagarna har israeliska väpnade styrkor genomfört vedergällningsattacker mot platser i Gazaremsan. Detta har också lett till att många civila har dödats, och enligt aktuella uppskattningar uppgår antalet döda till över 400.

I kölvattnet av de senaste striderna har en video fått stor spridning på sociala medier. Den visar fem små barn i vad som verkar vara en bur avsedd för djur. På sociala medier har vissa hävdat att filmen visar israeliska barn som tillfångatagits av palestinska soldater. En sådan användare skrev på X: "SAVAGE ANIMALS Hamas Terrorists De har hållit kidnappade israeliska barn i burar. Dessa barbariska avskum måste utplånas från jordens yta #IsraelUnderAttack."

Omvänt så har även vissa användare av sociala medier delat detta klipp och hävdat att det visar palestinska barn som hålls fångna av israeler. I ett sådant inlägg, som har delats över 2 800 gånger på X, står det: "Dessa barn från Palestina är fängslade av Israel och Palestina."

Trots de virala konkurrerande påståenden som har uppstått genom delningen av denna video så har Logically Facts fastställt att den spelades in före det senaste våldet. 

I själva verket

Det ursprungliga inlägget med videon verkar ha raderats men faktagranskningsföretaget FakeReporter har delat en skärmdump av klippet, som publicerades på TikTok den 4 oktober 2023. Detta var några dagar före det senaste våldsutbrottet, som inleddes den 7 oktober.

Medan användare av sociala medier har lagt fram en rad teorier om varifrån videon kommer har Logically Facts bara kunnat fastställa att den är äldre än de senaste striderna. Det finns inga bevis för att de barn som visas är fångar hos vare sig israeliska eller palestinska styrkor.

I den version av videon som cirkulerar i stor omfattning hörs en man skratta och tala arabiska. I sin analys noterade det danska faktagranskningsföretaget Tjekdet att denna del av videons ljud har redigerats in och inte är en del av originalinspelningen. Som framgår av andra TikTok-videor har just denna inspelning tidigare använts på ett liknande sätt i redigeringar av klipp som bedömts vara humoristiska.

I sin bevakning av videon rådfrågade den spanska faktagranskaren Maldita.es en akademiker som uppgav att språket som används i det tillagda ljudet "är den 'khaleeji'-dialekt som är typisk för Gulfområdet" och att accenten inte är typisk för en palestinsk arabisktalande modersmålstalare. Maldita.es kunde också avslöja ytterligare skärmdumpar som tyder på att videon är äldre än den 7 oktober, och ytterligare en video som laddats upp av samma TikTok-användare som visar samma barn.

Utslag

Även om det ursprungliga sammanhanget bakom den här videon för närvarande är oklart föregick den våldsutbrottet som inträffade den 7 oktober 2023. Det finns inga bevis för att de barn som visas hölls fångna av vare sig israeliska eller palestinska styrkor. Detta påstående har därför markerats som falskt. 

Denna faktagranskning har översatts av Christian Haag

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.