Inga bevis för att kemiska solskyddsmedel är skadliga eller innehåller hormonstörande ämnen

Av: Annet Preethi Furtado
Februari 23 2024

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Inga bevis för att kemiska solskyddsmedel är skadliga eller innehåller hormonstörande ämnen

Skärmdump av en TikTok-video som hävdar att kemiska solskyddsmedel är hormonstörande. (Källa: TikTok/Screenshot/Modifierad av Logically Facts)

Faktagranskning

Utslag VILSELEDANDE

Solskyddsmedel förebygger åldrande och det finns inga avgörande vetenskapliga bevis som talar för att det har några hormonstörande egenskaper.

Påstående-ID 210fafe2

En TikTok-video med neurovetenskapsmannen Robert Love och apotekaren Ben Fuchs blev nyligen viral och väckte frågor om användning av solskyddsmedel och dess påstådda effekter på hudens åldrande. Videon, som stöds av ett textöverlägg med texten "AVOID These Sunscreens, As They May Age Your Skin", har utlöst en debatt om säkerheten och effekten av kemiska solskyddsmedel.

Solskyddsmedel finns i två huvudtyper: mineraliska och kemiska. Mineralsolskydd, som använder ingredienser som zinkoxid och titandioxid, skapar en fysisk barriär på huden som reflekterar ultravioletta (UV) strålar. Kemiska solskyddsmedel, å andra sidan, absorberas i huden och neutraliserar UV-strålning. 

Videon (arkiverad här) belyser Fuchs och Loves diskussion om de "potentiella skadorna" av kemiska solskyddsmedel. Love frågar Fuchs om han bör undvika vissa solskyddsmedel och deras potentiella faror. Fuchs svarar: "Om du ska använda en solskyddsprodukt, håll dig borta från solkrämer eftersom kemiska solkrämer innehåller giftiga ingredienser. De är inte bara giftiga, de regleras också som läkemedel. Om du skulle få i dig ett sådant oralt måste du få magpumpning, annars dör du. Men ännu värre är att de bryts ned i närvaro av solen (sic)."

Fuchs förespråkar fysiska solskyddsmedel, som de som innehåller zinkoxid, och berömmer deras solskyddande och läkande egenskaper. Konversationen omfattar också oro över kemiska solskyddsmedel som stör kroppens hormonella balans.

Skärmdump av den virala TikTok-videon. (Källa: TikTok/Screenshot/ Ändrad av Logically Facts)

Trots videons popularitet, med ca 6,8 miljoner likes och 12,6 miljoner kommentarer, är flera av dess påståenden vilseledande eller felaktiga.

Vilka är påståendena?

 

Orsakar solskyddsmedel åldrande hud? 

I videon föreslår Love att man undviker kemiska solskyddsmedel och hävdar att "det åldrar din hud". Detta påstående är dock helt felaktigt. Dermatologer och hudvårdsexperter rekommenderar starkt solskyddsmedel för att skydda mot UV-strålning, som påskyndar hudens åldrande och ökar risken för cancer. 

Dessutom finns det många studier som stöder denna rekommendation. I en studie från december 2020 i United States National Library of Medicine, med titeln "The efficacy and safety of sunscreen use for the prevention of skin cancer", undersöktes t.ex. solkrämens inverkan på hudens hälsa. I studien citeras observationsstudier, en betydande randomiserad kontrollerad studie (RCT) och mindre experiment som alla visar att solskyddsmedel är effektiva när det gäller att förebygga fotoförändringar och hudcancer.

Studierna visade att solskyddsmedel minskar UV-inducerat åldrande, inklusive rynkor, telangiektasi (små blodkärl som orsakar trådliknande röda linjer eller mönster på huden) och pigmentförändringar.

År 2020 visade en annan studie med titeln "Advances and controversies in studying sunscreen delivery and toxicity", som publicerades på ScienceDirect, en onlineplattform för vetenskapliga och medicinska forskningsartiklar, en minskning av hudcancer bland unga vuxna, med hänvisning till Australian Institute of Health and Welfare. I studien tillskrivs denna utveckling det tidiga införandet av solsmarta policyer som solskyddsapplicering och understryker den kritiska betydelsen av att optimera solskyddsmedlets leverans till hudytan för att mildra solbränna och minska risken för framtida hudcancer.

Dr. Smriti Naswa Singh, konsultdermatolog och kosmetisk dermatolog på Fortis Hospital i Indien, berättade för Logically Facts att "solskyddsmedel förhindrar hudens åldrande; de orsakar inte åldrande."

Dr Aanchal Panth, hudläkare vid Dermafollix Hair Transplant and Skin Clinic i Surat i den indiska delstaten Gujarat, sa till Logically Facts: "Det finns inga vetenskapliga bevis för att solkrämer av något slag kan göra huden äldre."

Är solkrämer giftiga?

I videon säger Fuchs, när han talar om solkrämer, att "de är inte bara giftiga, utan de regleras också som läkemedel. Om du skulle få i dig ett sådant oralt måste du få magen pumpad, annars skulle du dö. Men ännu värre är att de bryts ned i närvaro av solen (sic).”

Regleringen av solskyddsmedel och säkerhetsstandarderna varierar dock globalt. Medan länder som Australien, Kanada, Nya Zeeland och USA klassificerar solskyddsmedel som läkemedel, reglerar andra länder som Japan, Sydafrika och Taiwan dem som kosmetika. 

I länder där solskyddsmedel anses vara läkemedel finns stränga åtgärder på plats för att säkerställa deras säkerhet och effektivitet. Till exempel övervakar amerikanska Food and Drug Administration (FDA) noggrant regleringen för att upprätthålla etablerade standarder.

Fuchs uttrycker också oro över de potentiella skadorna vid intag av solkrämer, och föreslår allvarliga konsekvenser såsom behovet av magpumpning eller till och med dödsfall. Även om det är sant att intag av stora mängder solskyddsmedel, särskilt de som innehåller kemiska filter, kan innebära risker på grund av koncentrationen av aktiva ingredienser, är sådana händelser ytterst sällsynta. 

Dessutom är det viktigt att betona att solskyddsmedel endast är avsedda för utvärtes bruk, och att förtäring är starkt avrått, vilket understryks av FDA, som varnar för förtäring eller kontakt med ögonen.

När Fuchs diskuterar solskyddsmedlets funktionalitet nämner han att det bryts ned i solljus, vilket antyder att detta är en anledning till oro. Dr Singh berättade dock för Logically Facts att nedbrytningen av kemiska solskyddsmedel i solljus inte har visat sig vara skadlig. 

Kan solskyddsmedel orsaka hormonella störningar?

I den senare halvan av videon frågar Love: "Nu, vad är kemiska solskyddsmedel? Varför är de farliga för våra hormoner?" Fuchs svarar med att hävda att kemiska solskyddsmedel fungerar på samma sätt som östrogen, och fungerar som endokrina störningar genom att efterlikna det kvinnliga hormonet östrogen.

Det endokrina systemet omfattar körtlar som hypofysen och sköldkörteln, som producerar hormoner som reglerar funktioner som sömn, ämnesomsättning och fortplantning. "Endokrinstörande ämnen" är syntetiska kemikalier som kan störa detta system och eventuellt orsaka hormonrelaterade hälsoproblem.

I videon anges inte uttryckligen vilka specifika kemikalier i kemiska solskyddsmedel som påstås utgöra en risk för hormonerna. 

Kemiska solskyddsmedel innehåller dock vanligtvis olika aktiva ingredienser. Vissa studier hävdar att vissa organiska UV-filter som oxybenzone (även känt som benzophenone-3) och andra ingredienser som ftalater, som också kan förekomma i solskyddsmedel, misstänks vara hormonstörande. Dessa påståenden saknar dock stöd i empiriska vetenskapliga bevis.

I mars 2021 sänkte EU-kommissionens vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet (SCCS) de tillåtna nivåerna av oxybenzon i kroppssolkrämer från 6 procent till 2,2 procent. Kommittén ansåg dock att bevisen för dess hormonstörande egenskaper var ofullständiga eller tvetydiga.

Dr. Singh sa till Logically Facts: "Det finns mycket låggradiga bevis för att oxybenzon är hormonstörande." 

Dr Kunal Kumar Paul, konsult vid AIIMS Kalyani, berättade för oss: "Typiska UV-filter som bensofenoner, kamferderivat och cinnamatderivat har potential som endokrina störningar och påverkar särskilt hypotalamus-hypofys-gonadalsystemet. Trots deras förmåga att framkalla olika endokrina störningar tyder studier på att de minimala doser av solskyddsmedel som används minskar risken för hormonstörningar.”

Dr Panth sa: "Studier har visat att vissa UV-filter utsöndras i urinen. UV-filter som Oxybenzone och OMC kan undvikas under graviditet, men hos friska individer bör de inte orsaka några problem."

Solskyddsmedel är starkt rekommenderat

Rekommendationerna från myndigheter och yrkesorganisationer såsom FDA och American Academy of Dermatology (AADA), understryker vikten av att använda solskyddsmedel för att skydda huden. FDA rekommenderar att man använder ett solskydd som skyddar mot UVA- och UVB-strålning med en SPF på 15 eller högre, även under molniga dagar, och att man täcker alla exponerade hudområden. 

På samma sätt rekommenderar AAD att man använder ett solskydd som skyddar mot UVA- och UVB-strålning med SPF 30 eller högre och vattenresistens, och betonar dess fördelar för att minska risken för hudcancer och tecken på för tidigt åldrande. Dessutom tar AAD upp vanliga frågor om solskyddsmedel på sin webbplats, klargör FDA:s stränga standarder för receptfria solskyddsmedel och bekräftar att inga solskyddsingredienser som finns tillgängliga i USA är skadliga för människors hälsa baserat på aktuella vetenskapliga bevis.

Utslag

Solskyddsmedel är ett viktigt verktyg för att skydda huden mot UV-strålning. Ledande hälsoorganisationer, inklusive FDA och American Academy of Dermatology, förespråkar dess användning för att minska risken för hudcancer och förhindra för tidigt åldrande. De påståenden som presenteras i videon har bedömts vara vilseledande, vilket understryker vikten av att förlita sig på vetenskapliga bevis och expertråd i hälsorelaterade diskussioner.

Den här faktagranskningen har översatts av Siri Christiansen.

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.