Påståendet att endast "blå objekt" överlevde skogsbranden i Chile är falskt

Av: Rahul Adhikari
Februari 26 2024

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Påståendet att endast

Inlägg på sociala medier hävdar att "blå föremål" överlevde skogsbranden i Chile. (Källa: TikTok/Modifierad av Logically Facts)

Faktagranskning

Utslag FALSKT

Satellitbilder som tagits efter skogsbranden i Chile motbevisar den "blå teorin", eftersom flera blåfärgade byggnader och föremål synligt förstördes.

Påstående-ID 347a965a

Vad är det som påstås?

I efterdyningarna av den katastrofala skogsbranden i Chile som krävde minst 131 liv och skadade över 15 000 hem har en märklig teori dykt upp på sociala medier, underblåst av en viral video. Denna teori hävdar att blåmålade föremål mirakulöst överlevde bränderna medan allt annat utplånades.

Videon, som använder taglinen "Blue clues Chile wildfire 2024 Coincidence?", sammanställer klipp av ett orört blått hus bland ruiner, en laser som till synes undviker blått tyg och blå paraplyer som står bland förstörelse, vilket tyder på att ett “direct energy weapon” har varit inblandat.

En man kommenterar dessa klipp och lyfter inledningsvis fram ett hus och säger: "Huset rördes knappt; allt runt omkring det demolerades, brändes till aska, men på något sätt lyckades det ändå stå kvar." Han beskriver sedan videon som visar laserns effekt på olikfärgade kläder som "självförklarande". Slutligen, när det gäller klippet med paraplyerna, kommenterar han: "Det är ett märkligt sammanträffande."

Videon delades av en användare på TikTok, där den fick över en miljon visningar, mer än 65 900 likes och delades 6 542 gånger. Flera användare publicerade liknande videor med samma påstående. Länkar till de arkiverade versionerna av dessa inlägg finns här och här.

Skärmdumpar av den virala videon. (Källa: TikTok/Modifierad av Logically Facts)

Narrativet, som påminner om den från Hawai'i-bränderna 2023, hävdar en korrelation mellan färgen blå och att föremål inte skadas av bränder, och antyder att direkta energivapen (DEWs) har använts. Logically Facts har dock tidigare avfärdat denna teori under skogsbranden på Maui och fann inga stödjande bevis för påståendena eller teknikens förmåga att anstifta sådana katastrofer utan att upptäckas.

I motsats till dessa påståenden visar satellitbilder och expertanalyser att blå föremål inte skonades av skogsbranden i Chile. 

Klarade sig blå byggnader undan skogsbränderna i Chile?

Vi fann att Maxar Technologies, ett rymdteknikföretag, tillhandahöll före- och efterbilder som visade att blå byggnader hade drabbats lika hårt som andra. Dessa bevis motsäger uppfattningen att skogsbranden diskriminerade efter färg.

Vi jämförde satellitbilder som tagits före skogsbranden med dem som togs den 5 februari och noterade att flera blåfärgade byggnader hade förvandlats till aska eller var delvis skadade. Även om vissa blå byggnader totalförstördes i ett brandområde överlevde byggnader i andra färger i närheten av dem, vilket bevisar att den förstörelse som orsakades av skogsbranden inte styrdes av färg.

En jämförelse av satellitbilder som tagits före och efter bränderna visar att blå byggnader också förstördes i Chile.

 

Jämförelse av satellitbilder tagna före och efter skogsbranden i Chile. (Källa: Maxar Technologies/Modifierad av Logically Facts)

 

Jämförelse av satellitbilder tagna före och efter skogsbranden i Chile. (Källa: Maxar Technologies/Modifierad av Logically Facts)

 

Jämförelse av satellitbilder tagna före och efter skogsbranden i Chile. (Källa: Maxar Technologies/Modifierad av Logically Facts)

Vi stötte också på flera bilder som visade de skador som orsakats av skogsbranden. Bilderna visade att flera blåfärgade hus och delar av infrastrukturen verkligen har drabbats av branden. Å andra sidan såg vi att byggnader i olika färger på flera platser inte hade påverkats av branden.

Bilderna visar blå hus som drabbats av skogsbranden i Chile. (Källa: Cristóbal Basaure A./ Adriana Thomasa (EFE)/Screenshot)

Flera medieorganisationer, inklusive CBS News och The Weather Channel, publicerade satellitbilderna som tagits före och efter skogsbranden i Chile.

Klippet med det blå huset

Den virala videons specifika exempel - som det till synes orörda blå huset - är missvisande. Vid närmare granskning förblev andra element, såsom en närliggande vägg och vegetation, också intakta, vilket indikerar selektiv skada snarare än färgbaserad immunitet.

Logically Facts kontaktade Peter B Sutherland, professor i brandskyddsteknik och Keystone-professor vid University of Maryland, som bekräftade denna uppfattning och betonade att skador orsakade av skogsbränder är slumpmässiga och avfärdade teorin om färgbaserad överlevnad eller vapeninblandning. "Bränder som Maui-branden lämnar ofta kvar oförbrända föremål utan någon uppenbar anledning. Bränder är stokastiska på detta sätt. Det blå huset hade tur, inte för att det var blått eller för att något massförstörelsevapen var inblandat." 

Skärmdumpar av den virala videon som visar föremål som inte har lidit någon skada. (Källa: TikTok/Modifierad av Logically Facts)

Professor Sutherland skickade oss också en bild på ett vitt och rötthus som skonades i Maui-branden. DagstidningenThe Independent publicerade också en rapport om samma hus som "mirakulöst" överlevde medan andra hus runt omkring blev helt utbrända.

Skärmdump av bilden på det hus som överlevde branden på Maui medan alla andra hus brändes ner. (Källa: Honolulu Civil Beat/Screenshot)

Klippet med laser som bränner tyg

En närmare granskning av påståendena i videon, särskilt den påstådda laserresistensen hos blått tyg, tyder på manipulation eller missuppfattningar om hur lasrar interagerar med olika material. Experter, däribland professor Sutherland, har entydigt slagit fast att ingen färg eller något material ger bättre skydd mot lasrar, vilket effektivt kullkastar den vetenskapliga utgångspunkten för teorin.

"Laserns effekt kan ha minskats när den riktades mot det blå tyget, eller så kan videons uppspelningshastighet ha ändrats för att ge illusionen av att lasern rör sig långsamt över det blå tyget, när den rör sig snabbt. Det finns också en möjlighet att det "blå" tyget var en brandfilt som modifierats för att se blå ut. Eller så kan det blå tyget ha en högre värmeledningsförmåga, eller så kan det finnas aluminiumfolie bakom det som avleder värmen innan tyget kan antändas", säger professor Sutherland.

Fotot av de blå paraplyerna

Därefter upptäckte vi att fotografiet med de blå paraplyerna härstammar från augusti 2023 och inte har någon koppling till skogsbranden i Chile. Samma fotografi hade tidigare cirkulerat efter skogsbranden på Maui och främjat den identiska teorin om blå föremål.

Logiskt fakta hade då kontaktat David Lancaster, chef för Laser Physics and Photonics Devices Labs vid University of South Australia. Han klargjorde att inga vanliga färger ger ett förbättrat skydd mot lasrar och förklarade: "Om målmaterialet är målat eller färgat kommer det att förångas snabbt. Metaller reflekterar det mesta av ljuset, medan trä och plast absorberar mer."

Orsaken till skogsbränderna

Den verkliga katalysatorn bakom skogsbränderna i Chile är förhöjda temperaturer, inte DEW. I centrala Chile råder starka sommarvindar till följd av komprimerad och uppvärmd luft från Anderna. Klimatologen Raul Cordero informerade Reuters om att regionen genomgick en värmebölja, sannolikt på grund av klimatförändringar och El Niño-fenomenet. Enligt forskarna bidrog även en långvarig, 15 år lång förödande torka som torkade ut växtligheten till att förvärra situationen och ge bränsle åt skogsbranden.

Domen

Det virala påståendet att endast blå föremål klarade skogsbranden i Chile är ogrundat. Omfattande analyser och expertutlåtanden bekräftar att skogsbranden förstörde utan urskiljning av färg. Vi har därför markerat detta påstående som falskt.

Den här faktagranskningen har översatts av Christian Haag

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.