Att injicera urin är skadligt och kan inte "skapa antikroppar”

Av: Umme Kulsum
April 8 2024

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Att injicera urin är skadligt och kan inte

Skärmdump av inlägg som hävdar att "Urine Injection Therapy" skapar antikroppar. (Källa: TikTok/Redigerad av Logically Facts)

Faktagranskning

Utslag FALSKT

Det finns inga trovärdiga vetenskapliga bevis för att injicering av urin fungerar eller kan skapa antikroppar. Tvärtom kan det leda till hälsoproblem.

Påstående-ID 5a8798d6

Vad är påståendet?

Ett videoklipp av Dave Asprey, en välkänd amerikansk entreprenör och författare, som diskuterar den kontroversiella metoden "Urine Injection Therapy" (urininjektionsterapi) cirkulerar på sociala medieplattformar som TikTok och Instagram. Asprey är känd för att aktivt marknadsföra den kontroversiella terapin på sin webbplats och sociala medier och i den virala videon ger han instruktioner om hur man administrerar urininjektioner i kroppen och hävdar att det kommer att skapa antikroppar. Videon har fått stor uppmärksamhet och ett av inläggen som delar den har visats över 9,000 gånger. Arkiverade versioner av sådana inlägg finns här och här.

Skärmdump av påståenden som gjorts online (Källa: Instagram/Redigerad av Logically Facts)

Vad är "urininjektionsterapi"?

Urininjektionsterapi, även känd som auto-urinterapi eller urinterapi, är en alternativmedicinsk metod där en person konsumerar eller injicerar sitt eget urin som en form av behandling för olika hälsotillstånd. Många hävdar att det kan stimulera immunförsvaret och till och med skapa antikroppar. 

Enligt National Center for Biotechnology Information (NCBI) har man inom Ayurveda, ett gammalt indiskt medicinskt system, nämnt urinterapi, känt som "amaroli", som ett potentiellt botemedel mot vissa sjukdomar. 

Det saknas dock vetenskapliga belägg för dessa påståenden och metoden är förknippad med potentiella risker.

Hur sanna är de virala påståendena?

Urin utsöndras som avfall från människokroppen, och dess beståndsdelar inkluderar bland annat vatten (som utgör cirka 95% av dess sammansättning), urea (cirka 2%), kreatinin (cirka 0,1%), kalium (cirka 0,6%), natrium (cirka 0,1%) och klorid (cirka 0,6%). Enligt en artikel som publicerats av det amerikanska National Centre for Biotechnology Information (NCBI) innehåller urin endast minimala nivåer av proteiner (40-80 mg per dag), med obetydliga mängder antikroppar eller enzymer. Den innehåller också varierande spår av hormoner, glukos och vattenlösliga vitaminer, dock inte nödvändigtvis i aktiv form. Urinen är steril i den njure där den produceras, men när den lämnar kroppen blir den vanligtvis förorenad, konstaterar NCBI.

Professor S. Krishnaswamy, en indisk biolog, akademiker och rektor för Madurai Kamaraj University (MKU), berättade för Logically Facts: "'Normalt' urin innehåller en liten mängd protein, och det mesta av det är albumin. Det finns ingen möjlighet att den kan ‘skapa antikroppar mot dina antikroppar’ som påstås eftersom förekomsten av antikroppar, om några, i vanlig urin är försvinnande liten." Han tillade: "Det finns ingen vetenskaplig grund för påståendet att urininjektionsterapi fungerar och kan skapa antikroppar."

Skadeverkningarna av "urininjektionsterapi”

Logically Facts research visade att även om de flesta människor inte upplever allvarlig skada om de konsumerar eller injicerar urin, finns det vissa risker förknippade med denna terapi. 

Det finns dokumenterade fall av allvarliga hälsorisker i samband med urininjektionsterapi. Enligt NBC News förlorade en boliviansk kvinna sitt liv 2009 till följd av denna behandling. NCBI registrerade också ett fall som var kopplat till urininjektionsterapi och uppgav att en 38-årig boskapsinspektör som deltog i "Auto Urine Therapy (AUT)" upplevde "dödlig polymikrobiell sepsis åtföljd av akut respiratoriskt distress syndrom". (Sepsis är när en infektion som en person redan lider av sprider sig i hela kroppen).

University of Pittsburgh Medical Center (UPMC) säger: "Det finns inga bevisade vetenskapliga data som visar att dricka eller använda urin på andra sätt kan ge hälsofördelar." UPMC nämner också att även om urin kan innehålla spår av vitaminer och mineraler, är dessa mängder otillräckliga för att ge betydande hälsofördelar. 

Medical News Today har påpekat att även om det är osannolikt att dricka urin skadar de flesta individer, särskilt friska människor som konsumerar sin urin sällan, finns det potentiella hälsorisker förknippade med frekvent urinkonsumtion. Dessa risker inkluderar infektion, uttorkning, elektrolytobalanser och andra möjliga komplikationer.

Dr. Idrees Mughal, även känd som Dr. Idz, en NHS-läkare som har en magisterexamen i näringsforskning och känd för att debunka medicinska och hälsopåståenden, har debunkat påståendena i Dave Aspreys video om "Urininjektionsterapi."

Detta fastställer att även om konsumption av urin ansetts vara sannolikt fördelaktigt forna tider i vissa kulturer, stöds dess påstådda terapeutiska användning inte av moderna vetenskapliga bevis. Enligt vetenskapliga studier kan det i vissa fall förvärra befintliga hälsoproblem.

Utslag

Det finns inga vetenskapliga bevis för att dricka urin eller injicera det kan lösa hälsotillstånd eller skapa antikroppar. Det kan leda till vissa skadliga hälsoproblem. Därför har vi markerat detta påstående som falskt.

Den här faktagranskningen har översatts av Christian Haag. 

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.