Kvicksilver är giftigt och kan inte användas för antigravitationsteknik

Av:
Mars 30 2023

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Kvicksilver är giftigt och kan inte användas för antigravitationsteknik

Källa: Wikimedia Commons

Faktagranskning

Utslag FALSKT

Kvicksilver är giftigt om du utsätts för det under en längre tid. Det finns inga bevis för att kvicksilver kan användas till antigravitationsteknik.

Påstående-ID 7d4110b1

Kontext

Påståenden har gjorts på TikTok och Facebook om att kvicksilver inte är giftigt, att det kan generera elektricitet för att tillhandahålla gratis energi och att det har använts för att driva flygande farkoster med antigravitationsteknik, något som uppfanns för 7000 år sedan i Indien, så kallade "Vimanas". Enligt påståendena har kvicksilvrets unika egenskaper varit dolda för allmänheten. Ämnet är bara giftigt eftersom överklassen har lurat människor för att behålla kontrollen. Enligt berättaren skulle avslöjandet av kvicksilvrets egenskaper ge alla människor frihet och radera alla landsgränser. Påståendet är dock falskt.

I själva verket

Kvicksilver är giftigt för människor när de exponeras för det under längre tid, särskilt när det förekommer i ånga, damm och vatten från utsläpp och avfall som innehåller kvicksilver. Påståendet fokuserar på metalliskt kvicksilver, som är flytande vid rumstemperatur, och inte metylkvicksilver som vanligtvis förekommer i fisk. Metalliskt kvicksilver avdunstar vid rumstemperatur till en osynlig, luktfri och giftig ånga. Exponering för metalliskt kvicksilver sker genom spill och om ämnet förångas. Det används vanligtvis i termometrar, elektriska strömbrytare och tandfyllningar. Kvicksilver är farligt vid långvarig exponering och kan bland annat orsaka skakningar, sömnlöshet eller huvudvärk. Exponering av höga halter av kvicksilver kan påverka njurarna, orsaka andningssvikt och till och med död. Kvicksilver är en bra ledare för elektricitet och forskning från Tohoku-universitetet, publicerad 2016, visade att en liten mängd spänning kan genereras från kvicksilver genom en process som kallas "fluid spintronics". Detta skulle dock inte nå någonstans i närheten av den energinivå som man påstår i videon. 

Den virala videon hävdar att kvicksilver kan användas för att skapa antigravitationsteknik och man hänvisar till boken Vaimānika Shāstra, publicerad mellan 1900-1922, som handlar om ett flygande palats som kallas vimana. I videon menar man att de flygande maskinerna från boken är verkliga och att de uppfanns för tusentals år sedan i Indien. Vimana omnämns i hinduiska- och sanskrittexter och menas ha drivits fram av roterande gyroskop av elektricitet och kvicksilver. År 1974 avslöjade flyg- och maskinteknikavdelningen vid Indian Institute of Science boken och skrev att farkosterna inte skulle kunna flyga och att bokens äkthet i bästa fall var tvivelaktig. Det finns därav inga bevis för flygande farkoster skapade i det antika Indien som drevs fram med kvicksilver.

Utslag

Kvicksilverexponering kan ha en giftig effekt på kroppen och kan inte användas för antigravitationsteknik. Vi har därmed markerat detta påstående som falskt.

Denna faktagranskning har översatts av Christian Haag.

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.