Nej, getton i nazistockuperade Polen kan inte jämföras för 15-minuters städer.

Av: Christian Haag
Mars 17 2023

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Nej, getton i nazistockuperade Polen kan inte jämföras för 15-minuters städer.

Källa: Instagram/Skärmdump redigerad av Logically Facts

Faktagranskning

Utslag FALSKT

15 minuters-städer är inte jämförbara med getton i Polen under nazisternas ockupation och delar inte några likheter.

Påstående-ID 95da1cdf

Kontext

Ett påstående som sprids på TikTok, Twitter och Instagram jämför konceptet 15 minuters-städer med getton implementerade av den nazistiska ockupationsmakten i Polen under andra världskriget. Påståendet är dock en falsk ekvivalens trots att två delar i påståendet är historiskt korrekta. 

I själva verket

Det finns inga planer för att introducera tillstånd för avrättningsåtgärder i något av initiativen för 15 minuters-städer. 15 minuters-städer är ett nytt stadsplaneringkoncept med syftet att förbättra de boendes livskvalitet och öka tillgängligheten mellan boendeområden och väsentlig samhällsservice. Några 15 minuters-städer har inkluderat planer på förslag om trafikscheman som åtgärd för att minska trafikstockning och avgaser samt göra andra typer av transportmedel säkrare. Place de la Bastille i Paris är ett exempel på hur en enorm rondell byggts om till en stor park för cyklister och gånggängare med mer prisvärda bostäder och gemensamma samhällsfaciliteter. 

Gettona i Polen var ämnade för judar och romer och var ett av stegen i Förintelsen och den slutgiltiga lösningen. Efter att nazisterna kom till makten år 1933 gjordes flera försök för att lösa vad de kallade “Den judiska frågan” genom omlokalisering och påtvingad migration. Under 1939 - 1940 påbörjades konstruktionen av getton för att isolera den judiska befolkningen från den icke judiska som en kontrollerande åtgärd. Detta utfördes omfattande i Polen där judar trängdes in i små kvarter. Warszawa hade det största gettot med 350 000 boende på 2,4 procent av stadens yta. Gettona var överbefolkade, hade ingen VVS, sanitet eller uppvärmning under vintrarna och sjukdomar spreds snabbt. Nazisterna svälte medvetet befolkningen och många dog. 

Videon presenterar två historiska sanningar; att det inte gick att lämna gettona utan tillstånd och att ett dödsstraff infördes. Båda påståendena är historiskt korrekta i isolering gällande gettona i Polen. Gettona var fängelser och det behövdes ett särskilt tillstånd för att gå utanför. Generalguvernementet i Polen införde 1941 ett dekret som varnade för att judar som lämnade gettot skulle avrättas. 

Boenden i dagens 15 minuters-städer kommer inte behöva ha tillstånd för att lämna sina bostäder. Logically har tidigare avfärdat detta påstående. Beträffande dödstraffet har inte heller detta tagits med i något förslag. 

Utslag 

Jämförelsen med getton implementerade av nazisterna i ockuperade Polen är faktamässigt inkorrekt. Initiativet med 15 minuters-städer är ett försök att förbättra städer och livet för de som bor i dem. Det är inte ett försök att begränsa eller kontrollera människor, ej heller har det ambitioner för folkmord. Därav markerar vi det här påståendet som falskt.

Denna faktagranskning har översatts av Christian Haag.

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.