Nej, det finns inget “dolt botemedel” mot cancer

Av: Umme Kulsum
Februari 12 2024

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Nej, det finns inget “dolt botemedel” mot cancer

TikTok-video som hävdar att det finns ett botemedel till cancer som hemlighålls av läkemedelsindustrin.

Faktagranskning

Utslag VILSELEDANDE

Cancer är en heterogen sjukdom och det finns inget universellt, dolt botemedel. Behandlingen av vissa typer av cancer beror på flera faktorer.

Påstående-ID b6a27dd7

Vad är det som påstås?

I diskussioner på nätet hävdas det att ett botemedel mot cancer har upptäckts men att läkemedelsjättarna håller det hemligt, vilket väcker frågor om etik och företagens girighet. På senare tid har en TikTok-video fått stor uppmärksamhet, där det påstås att det finns ett dolt botemedel mot cancer. Videon hade 298 000 visningar och cirka 2,8 miljoner visningar när den här artikeln skrevs. En arkiverad version av inlägget finns här.

Skärmdump av påståenden som gjorts online. (Källa: Instagram/Modifierad av Logically Facts)

Detta är dock grundlöst. Det finns inget universellt botemedel mot alla typer av cancer.

Enligt American Association for Cancer Research är cancer en grupp sjukdomar som kännetecknas av okontrollerad tillväxt och spridning av onormala celler. Dessa celler kan invadera och förstöra omgivande vävnader och organ och försämra deras normala funktioner. Cancer kan utvecklas i nästan alla delar av kroppen och kan uppstå från olika typer av celler. 

Det finns inget enda botemedel mot cancer

Adele Kay Fielding, en brittisk forskare och professor i hematologi vid UCL Cancer Institute, berättade för Logically Facts att det "naturligtvis inte finns det ett ‘botemedel mot cancer’. 

"Cancer är ett gäng olika sjukdomar med olika behandlingar. Vissa cancerformer är faktiskt botbara och botas redan regelbundet och rutinmässigt. Till exempel botas de flesta barn med akut lymfoblastisk leukemi", tillade hon.

Cancer är en heterogen sjukdom med många undertyper som kan uppstå i olika vävnader och uppvisa olika genetiska och molekylära egenskaper, enligt Oxford Academic. Dessutom har varje persons cancer en unik kombination av genetiska förändringar, enligt en rapport från National Cancer Institute.

Enligt American Cancer Society är det faktorer såsom cancerns specifika typ och stadium, tillgängliga behandlingsalternativ, och andra överväganden som avgör huruvida en persons cancer kan botas eller ej. Vissa cancerformer har högre sannolikhet att botas än andra, men varje typ av cancer kräver specifika behandlingar.

Enligt World Wide Cancer Research Organisation hävdar experter att eftersom cancerformerna skiljer sig åt i fråga om orsaker och hur de sprids, är det mycket osannolikt att hitta ett enda botemedel på grund av cancerns komplexitet. 

Läkemedelsindustrin är dessutom starkt reglerad, och alla effektiva cancerbehandlingar måste genomgå rigorösa test- och godkännandeprocesser av tillsynsmyndigheter som FDA (Food and Drug Administration) i USA. Upptäckten av ett botemedel skulle sannolikt leda till enorma vinster och positiv publicitet för företaget. Tanken att medvetet undanhålla ett botemedel mot cancer i vinstsyfte stöds inte av trovärdiga bevis.

Utslag

Cancerforskning pågår ständigt, och många organisationer världen över ägnar sig åt att hitta effektiva behandlingar och, i slutändan, ett botemedel mot cancer. Det finns inga bevis för att läkemedelsindustrin har hittat ett botemedel mot cancer men håller det hemligt i vinstsyfte. Därför markerar vi detta påstående som falskt.

Denna faktagranskning har översatts av Christian Haag.

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.