Videon visar inte falskt eller laboratorieodlat kycklingkött som säljs på Walmart

Av: Emmi Kivi
September 11 2023

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Videon visar inte falskt eller laboratorieodlat kycklingkött som säljs på Walmart

Källa: TikTok/Skärmdump redigerad av Logically Facts

Faktagranskning

Utslag FALSKT

Videon visar inte falskt eller laboratorieodlat kycklingkött. Det strängliknande köttet är en ofarlig muskulär abnormitet.

Påstående-ID f371e112

Vad är påståendet? 

I en viral TikTok-video kan man se en Walmart-kund som enkelt skalar råa kycklingbröst i små trådliknande bitar, vilket utlöser en debatt om huruvida köttet är äkta eller laboratorieodlat. Videon har hittills fått 73 000 visningar och över 15 000 kommentarer.

Detta strängliknande kycklingkött är alltså ofarligt för konsumenterna. Experter säger dock att det är en av flera möjliga muskelavvikelser som observerats hos ett litet antal snabbväxande slaktkycklingar.

Vad hittade vi?

Andrew Parks Benson, docent vid University of Georgia, berättade för Logically Facts att det kan bero på ett kvalitetsproblem med slaktkycklingkött som kallas "gaping". Det hänvisar till separationen av fiberbuntarna som påverkar den tvåfodrade pectoralis minor-muskeln. Det kan vara en muskelavvikelse som orsakas av den ökade tillväxttakten hos slaktkycklingar.

En annan möjlig orsak är en muskelavvikelse som ofta kallas "spagettikött" som påverkar pectoralis major-muskeln hos en bråkdel av snabbväxande slaktkycklingar. Det stör främst bröstmuskeln vilket leder till förlust av muskelfiberns integritet. Som ett resultat blir köttet mjukt, svampigt och lätt att riva sönder till spagettiliknande strängar. Köttet är inte skadligt för konsumenterna men tillståndet kan vara skadligt för köttets sammansättning och näringsvärde. En talesman för U.S. Food Safety and Inspection Service (FSIS) säger till Logically Facts: "Det är en kvalitetsdefekt som inte utgör något problem för livsmedelssäkerheten."

Fall av muskeldefekten rapporterades för första gången 2015; forskare tror att abnormiteten i muskelfibern kan orsakas av avel för att få storbröstade kycklingar att växa snabbare. "Det finns bevis för att dessa avvikelser är förknippade med snabbväxande fåglar", säger Massimiliano Petracci, professor i jordbruks- och livsmedelsvetenskap vid universitetet i Bologna i Italien, till Wall Street Journal.

Enligt U.S. National Chicken Council har kycklingkonsumtionen ökat kraftigt i USA från 77,4 pounds (ca. 35,1 kilo) per capita till 100,6 pounds (ca. 45,6 kilo) per capita år 2022. Den ökade efterfrågan har fått branschen att avla fram fåglar som växer snabbare och utvecklar större bröst genom genetiskt urval. Enligt National Chicken Council har storleken på slaktkycklingar kontinuerligt ökat. Under de senaste tio åren har marknadsvikten för slaktkycklingar ökat från 5,7 pounds ( ca. 2,5 kilo) till 6,56 pounds (ca. 2,9 kilo), jämfört med den vikt på 5,03 pounds (ca. 2,2 kilo) som uppmättes år 2000.

I juni 2023 tillät USA försäljning av laboratorieodlat kött. Godkännandet från United States Department of Agriculture (USDA) gäller för de laboratorieodlade livsmedelsföretagen Upside Foods och GOOD Meat Inc. och ger dem möjlighet att erbjuda kyckling som framställts av djurceller. FSIS talesperson sade till Logically Facts: "Upside Foods och GOOD Meat har meddelat FSIS att de inledningsvis planerar att servera sina cellodlade fjäderfäprodukter, inte kyckling, endast på specifika restauranger." Därefter kommer laboratorieodlad kyckling inte att finnas tillgänglig i stormarknader omedelbart. "Cellodlade produkter kommer att vara tydligt märkta och ha "cellodlad" eller "cellkultiverad" i produktnamnet", säger FSIS talesperson vidare till Logically Facts.

Laboratorieodlade eller konstgjorda livsmedelsprodukter är vanliga konspirationsämnen och lockar med vilseledande och falsk information som tidigare har kontrollerats och motbevisats av Logically Facts.

Utslag

Videon visar inte falskt eller laboratorieodlat kycklingkött. Det trådliknande kött som visas i den virala videon beror på en muskulär abnormitet som upptäckts i snabbväxande slaktkycklingar. Förlusten av muskelfiberns integritet orsakas troligen av industrins press att odla slaktkycklingar snabbare för att matcha konsumenternas efterfrågan. Även om USA har tillåtit försäljning av livsmedelsprodukter från cellodlade fjäderfän så finns de för närvarande inte tillgängliga för konsumentköp. Därför har vi markerat detta påstående som falskt.

(Redaktörens anmärkning: Denna artikel uppdaterades den 14/9/2023 för att lägga till en kommentar från professor Parks Benson)

Denna faktagranskning har översatts av Christian Haag

 

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.