Nej, den svenska socialtjänsten kidnappar inte 50.000 barn per år baserat på den nazistiska "Lebensborn"-ideologin om att återbefolka nationen.

Av: Christian Haag
Juli 12 2022

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Nej, den svenska socialtjänsten kidnappar inte 50.000 barn per år baserat på den nazistiska

Faktagranskning

Utslag FALSKT

Socialtjänsten grundades inte på nazistisk ideologi och de kidnappar inte barn. Cirka 10.000 barn omhändertas dock årligen.

Påstående-ID 192166ac

Kontext

I videos på TikTok hävdas att den svenska regeringen systematiskt kidnappar 50.000 barn varje år och att detta har sin grund i den nationalsocialistiska SS Lebensborn-doktrinen. Videon hävdar att denna doktrin har använts av Socialdemokraterna som ett förtryckarverktyg i 100 år för att producera fler barn till nationen. Klippet avslutas med texten "Kampen mot Socialtjänsten fortsätter". 

Videon laddades ursprungligen upp på YouTube den 1 april och har återpublicerats på TikTok flera gånger. En remix laddades senare upp i juni tillsammans med en låt med namnet "Vi vill ha våra barn" (We want our children), i samarbete med den svenska rapartisten Dogge Doggelito. Den ursprungliga videon publicerades på YouTube-kanalen "Barnens rättigheter Mina rättigheter", en av de grupper som protesterar mot den svenska socialtjänsten och hävdar att de tar barn från sina föräldrar på svaga juridiska grunder. Gruppens aktörer på TikTok sprider dock material som är relaterat till den pågående desinformationskampanjen mot Sverige om den svenska socialtjänsten, där det hävdas att svenska myndigheter kidnappar muslimska barn för att konvertera dem till kristendomen.

I själva verket

Barn i Sverige kidnappas inte av socialtjänsten. Alla tvångsomhändertaganden sker antingen med föräldrarnas samtycke eller genom domstolsbeslut. Liksom andra statliga socialtjänster görs detta för att skydda barnets välfärd. 

Uppgiften om 50.000 är dock också felaktig. Logically Facts kontaktade Tommy Lundström, professor vid Institutionen för Socialt arbete vid Stockholms universitet, angående videon. Han informerade Logically Facts om att cirka 10.000 barn omhändertas varje år i Sverige, varav majoriteten placeras i fosterhem under kortare perioder där föräldrar och barn frivilligt har gått med på eller bett om vård. Tvångsomhändertaganden står för cirka 25 procent av fallen. Logically Facts kunde bekräftade dessa siffror, som finns tillgängliga i Socialstyrelsens officiella statistik från 2021. Professor Lundström berättade också att det är svårt att jämföra olika länder, men att Sverige inte sticker ut jämfört med andra länder när det gäller barnskydd eller lagstiftningens utformning.

Den svenska socialtjänsten är inte relaterad till Lebensborn-programmet som inrättades av nazisterna. SS skapade Lebensborn-programmet 1935 för att "stärka den ariska rasen". Programmet lade stor vikt vid den nazistiska rasideologin om eugenik och stimulerade vad som uppfattades som en rasligt stark elit genom selektiv avel, även känt som rashygien. Programmet sökte upp ogifta, gravida kvinnor och inrättade privata moderskapshem där man erbjöd ekonomiskt stöd och adoptionstjänster för att motverka abort. De så kallade Lebensborn-hemmen var platser där kvinnor kunde föda barn, få för- och eftervård på ett bekvämare sätt och undvika offentlig skandal vid ogifta graviditeter. 

Lebensborn-programmet var också ansvarigt för att kidnappa utländska barn från de områden som tyskarna erövrat. Baserat på "lämpliga rasegenskaper" repatrierade Lebensorn-programmet barn som uppfattade som tyska till Tyskland. De adopterande familjerna trodde att barnen var föräldralösa barn från kriget. 

Den första svenska lagstiftningen om skydd av barn skapades 1902. Sedan dess har olika synsätt betonat olika skäl till att ingripa för att ta ett barn i statlig vård. Vissa ståndpunkter har betonat tvång eller frivillighet, individens/familjens autonomi i förhållande till statens rätt till tillgång och kontroll, samt olika uppfattningar om vad som är acceptabelt beteende bland barn, ungdomar och föräldrar. Detta kan inkludera fällande domar för brott från antingen föräldrarnas eller barnens sida. Under 1900-talet blev det dominerande motivet för ingripande att bevara barnets bästa när det gäller säkerhet och välfärd. 

Logically Facts har undersökt andra påståenden om att den svenska socialtjänsten omhändertagit muslimska barn för att omvända dem till kristendomen och funnit att de är falska. 

Utslag

Det faktiska antalet barn som omhändertas av den svenska socialtjänsten varje år är cirka 10.000, varav cirka 25 procent är tvångsomhändertagna. Det finns ingen del av den svenska barnskyddslagstiftningen som är rotad i nazistisk ideologi för att öka befolkningstillväxten. Vi har dragit slutsatsen att de påståenden som presenteras i videon är falska.

Denna faktagranskning har översatts av Christian Haag

 

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.