Nej, Bill Gates TED Talk bevisar inte att Covid-19-vaccinet var avsett för att döda människor för att bekämpa överbefolkning

Av: Christian Haag
November 25 2022

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Nej, Bill Gates TED Talk bevisar inte att Covid-19-vaccinet var avsett för att döda människor för att bekämpa överbefolkning

Faktagranskning

Utslag FALSKT

Bill Gates talade inte om att döda människor med Covid-19-vaccinet utan hur man kan tackla överbefolkning genom att öka den globala levnadsstandarden.

Påstående-ID 96824904

Kontext

I en pseudodokumentärfilm, Died Suddenly, som sänds på plattformen Rumble visas en video med Bill Gates från ett TED-talk 2010 där han påstås hävda att Covid-19-vaccinet var avsett att döda människor för att bekämpa överbefolkning. Gates säger: "Världen har idag 6–8 miljarder människor. Det är på väg upp till cirka 9 miljarder. Om vi nu gör ett riktigt bra jobb med nya vacciner, hälsovård och reproduktiva hälsotjänster så kan vi sänka det med kanske 10 eller 15 procent”. Filmen byter sedan fokus till begravningsentreprenören Chad Wiznat som säger: "Tja, det sunda förnuftet skulle säga dig, om du har en man som står framför dig och säger att han kommer att minska världens befolkning med 10 eller 15 procent med hjälp av vacciner, vad betyder det för dig? Det betyder att någon kommer att dö på grund av att du har gett dem ett vaccin. Det betyder inte att du kommer att rädda människor."

I själva verket

Talet är hämtat från Bill Gates TED talk "Innovating to Zero" från 2010 men har tagits ur sitt sammanhang. I talet talar Gates om hur innovation och tekniska framsteg kan minska världens samlade koldioxidutsläpp för att stoppa den stigande temperaturen på jorden och hindra klimatförändringarna. Det som visas i filmen omfattar endast cirka 20 sekunder av det 27 minuter långa talet. Under dessa 20 sekunder talar Gates om hur en minskning av befolkningstillväxten, inte befolkningen, kan minska världens samlade koldioxidutsläpp. Han säger att detta kan uppnås genom vaccin, hälsovård och innovationer inom reproduktiv hälsa. Detta är ett ämne som Gates har talat om många gånger och som tidigare rapporterats, bland annat av Fact-check.org år 2021 när ett liknande påstående blev viralt.

Forskaren Hans Rosling menade att det fanns en korrelation mellan antalet barn per kvinna med barnets chans att överleva. Genom att öka sannolikheten för överlevnad hos barn efter fem års ålder skaffar kvinnor färre barn och familjerna blir mindre, vilket minskar befolkningstillväxten över tid per generation. Chansen till överlevnad kan uppnås genom att förbättra tillgången till vaccin, hälsovård och reproduktiv hälsa. På så sätt kan befolkningstillväxten minskas genom att öka levnadsstandarden. Detta diskuteras vidare i Hans Roslings bok "Factfullness" där han drar slutsatsen att befolkningstillväxten kommer att upphöra när antalet födslar är lika stort som antalet dödsfall.

I FN:s World Population Prospects för 2022 konstaterades att befolkningstillväxten redan har börjat avta och man förutspår att världens befolkning kommer att nå 10,4 miljarder människor omkring år 2100. Den minskade befolkningstillväxten beror på minskad dödlighet och ökad förväntad livslängd vid födseln. Detta stämmer överens med Roslings slutsatser; efter en minskad dödlighet kommer befolkningstillväxten att förbli hög samtidigt som födelsetalen förblir höga. 

Utslag

Videon är felaktigt framställd och ryckt ur sitt sammanhang. Bill Gates talar om att minska befolkningstillväxten, inte befolkningen, med hjälp av vacciner, hälsovård och reproduktiv hälsa. Påståendet att han har för avsikt att döda människor med vaccin för att rädda miljön är grundlöst. Detta påstående är därmed markerat som falskt.

Denna faktagranskning har översatts av Christian Haag

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.