Hjärtstopp har inte ökat markant bland idrottare sedan vaccineringen mot COVID-19 började.

Av: Christian Haag
Januari 25 2023

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
 Hjärtstopp har inte ökat markant bland idrottare sedan vaccineringen mot COVID-19 började.

Faktagranskning

Utslag FALSKT

Studien som används för påståendet är inte en studie utan en bloggpost. Ingen koppling mellan ökade antal hjärtstopp och COVID-19 vaccin har hittats.

Påstående-ID 858be61f

 

Kontext

De alternativa nyhetsmedierna Fria Tider och Nya Dagbladet har skrivit artiklar som påstår att det har skett en markant ökning av hjärtstopp bland idrottare efter att COVID-19 vaccineringen började. Detta påstås citeras i en ny studie av kardiologen Peter McCullough och forskaren Pangis Polekret. Enligt studien ska det ha skett 29 hjärtstopp om året bland europeiska idrottare innan vaccineringsprogrammen började. Sedan dess ska siffran ha ökat till runt 1500 fall, varav två tredjedelar har varit dödliga. Enligt tidningarna kan forskarna inte utesluta en koppling mellan ökningen och COVID-19 vaccineringen. Tucker Carlsson på Fox News har också rapporterat om påståendet och studien. 

I själva verket

I själva verket så är påståendet helt falskt. Den citerade studien som påståendet grundas på är inte en studie utan ett “brev till redigeraren” för tidskriften. Ett brev till redigeraren är en kort text med syfte att väcka uppmärksamhet om ett specifikt ämne. I det här fallet är det ett svar i en diskussion med två andra forskare. 

Källan som anges är inte heller en giltig studie. Det är en bloggpost från Goodsciencing.com som listar 1600 idrottare med yttrandet att alla på listan drabbats av hjärtstopp eller andra svåra problem kort efter att de fått COVID-19 vaccinet. Bloggen presenterar däremot inga bevis på att individerna dött från komplikationer av vaccinet. Det finns en rad olika dödsorsaker listade, från hjärtrelaterade sjukdomar till cancer till mer oklara skäl som “dog plötsligt” eller att ”okänd dödsorsak”. Goodsciencing har alltså endast antagit att idrottarna dog till följd av COVID-19 vaccinet men inte lagt fram något bevis för att det skulle stämma. 

Påståendet och listan på Goodsciencing är märkbart snarlik pseudo-dokumentären Died Suddenly där liknande påståenden om att människor “dött plötsligt” till följd av COVID-19 vaccinet stationeras. Dessa fall har endast vilat på anekdotisk bevisföring och man har inte lagt fram några substantiella bevis. Logically har publicerat en omfattande faktagranskning av falska påståenden presenterade i Died Suddenly, och liknande påståenden har även granskats av andra organisationer.

Enligt British Heart Foundation finns det inga kopplingar mellan COVID-19 vaccinet och hjärtstopp. En studie i British Medical Journal har visat på en mycket sällsynt koppling mellan myokardit och COVID-19 vaccin men fördelarna med vaccinet har ansetts väga tyngre än risken för myokardit. Däremot har en svensk studie från 2021 visat på en ökning av dödsfallen till följd av hjärtstopp på grund av COVID-19 infektionen. Logically har kontaktat medicinska experter och väntar på ytterligare kommentarer. Denna artikel kommer därför att uppdateras efterhand att svar kommer in. 

Fria tider är en alternativ nyhetsmedia som sprider falska påståenden från ett högerextremt perspektiv. Redan 2013 designerade Statens Medieråd tidningen som en del av “den radikala högerpopulistiska nätmiljön.” Även den högerextrema tidningen Nya Dagbladet har spridit falska påståenden förut, bland annat i september då de publicerade en falsk rapport som påstods komma från den amerikanska tankesmedjan Rand, vilket Logically avslöjade. Detta är inte heller första gången de gjort falska påståenden om Covid-19 vaccinet.

Utslag

Eftersom studien var ett “Brev till redigeraren” och att källan hänvisade till en bloggpost som inte tillgav någon bevisning för att styrka att dödsfallen var relaterade till COVID-19 vaccinet så markerar vi det här påståendet som falskt.

Denna faktagranskning har översatts av Christian Haag

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.