FALSKT: M/S Estonia sjönk inte på grund av en kollision med en ubåt eller en explosion.

Av: Christian Haag
Februari 23 2023

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
FALSKT: M/S Estonia sjönk inte på grund av en kollision med en ubåt eller en explosion.

Faktagranskning

Utslag FALSKT

Det finns inga bevis för varken en kollision med en ubåt eller en explosion. Undersökningar pågår fortfarande.

Påstående-ID 9c669207

 

Kontext

En video som från början publicerats på Facebook år 2020 har blivit uppladdad på TikTok och fått viralt genomslag. I videon pratar konspirationsteoretikern Anders Sydborg om M/S Estonia som sjönk den 28 februari 1994 på väg till Stockholm från Tallinn. Endast 137 människor ombord överlevde och 852 personer dog, varav 501 var svenskar. 

I videon hävdar Sydborg att Estonia träffades av en ubåt, vilket orsakade ett stort hål i skrovet och skeppet sjönk. Han kallar det för det största massmordet i svensk historia och beskyller ledande politiker för att ha mörkat händelsen, precis som de mörkat faror och hälsorisker med strålning från Telecom-utrustning och vaccin. Han nämner även att det finns en plan för att förslava det svenska folket. Påståendet är dock falskt. 

I själva verket

Efter att Estonia förlist så bildade svenska, finska och estniska myndigheter Joint Accident Investigations Commission (JAIC) för att undersöka katastrofen efter avtal mellan ländernas respektive statsministrar. I rapporten som publicerades 1997 drogs slutsatsen att skeppet inte var sjövärdigt och sjönk på grund av att bogvisiret slitits loss i den höga sjön. Detta öppnade även bogrampen vilket gjorde att sjövatten översvämmade bildäcket och resten av skeppet. 

I en kritiserad dokumentärserie, sänd av Discovery Channel 2020, avslöjades tidigare okända hål i skrovet på Estonia. Sen skeppet sjönk har skrovet vridits 13 grader vilket har synliggjort hålen. Filmen gav nytt bränsle till flertalet konspirationsteorier och skapandet av en ny undersökning av estniska, svenska och finska myndigheter. Syftet med undersökningen var att utvärdera slutsatserna som drogs 1997 i ljuset av de nya uppgifterna.

Sedan dess har flertalet undersökningar ägt rum. Under 2021 kartlade Institutionen för Geologiska Vetenskaper vid Stockholms universitet sjöbotten, sjöbottens topografi och vrakplatsens geologi. Undersökningen visade, bland annat, att det fanns en berggrund som stack upp ur sjöbotten, mest troligt av granit, och att dess form sammanstämde med hålen i skroven. Under sommaren 2022 genomfördes en fotodokumentation med hjälp av Ocean Discovery AB, ett företag som arbetar med 3D-skanning under vattnet och som använder fotogrammetriteknik, och ROV dykrobotar som tog högupplösta bilder. Totalt togs cirka 45 000 bilder från vilka det skapades en publikt tillgänglig 3D-rendering av vraket.

Den 23 januari 2023 publicerades den preliminära rapporten för den nya undersökningen av M/S Estonia. Rapporten drar slutsatsen att hålen och deformationerna i skrovet matchar berggrunden på sjöbotten och säger att flera hål hittats på både styrbord och babord sida samt på aktern. Därav har hålen troligtvis skapats när skeppet slog ner på sjöbotten. Baserad på bevisen som hittills samlats in så finns det inga indikationer på någon typ av kollision, så som en ubåt, eller en explosion kring bogvisiret. Jutta Rabe och Henning Vitte gjorde påståenden om explosioner under 1900- och början av 2000-talet. Resultaten från den preliminära rapporten håller fast vid samma slutsatser som gjordes 1997. 

Logically har tidigare avslöjat falska påståenden av Anders Sydborg och kanalen som laddade upp klippet på TikTok. 

Utslag

Baserat på slutsatserna i de senaste studierna och kommissionens rapporter finns det inga bevis för att M/S Estonia sjönk på grund av en kollision med en ubåt eller en explosion. Vi markerar därmed det här påståendet som falskt. 

Denna faktagranskning har översatts av Christian Haag

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.