Nej, det har inte hittats mikrochip som bevisar existensen av en uråldrig avancerad civilisation.

Av: Christian Haag
Mars 10 2023

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Nej, det har inte hittats mikrochip som bevisar existensen av en uråldrig avancerad civilisation.

Källa: Wikimedia Commons

Faktagranskning

Utslag FALSKT

Mikrochippen är i själva verket fossiliserade sjöliljor från karbon-perioden mellan 358.9 till 298.9 miljoner år sedan.

Påstående-ID 5996d54d

Kontext

Påståendet har gjorts i en TikTok-video om att uråldriga mikrochip har hittats i fossiler. I videon hänvisas till flera exempel, bland annat ett T-Rex ben som man i videon hävdar är ett uråldrigt mikrochip och kopplar detta till en “great reset”. Med hänvisning till Yuga-cykeln menar man i videon att livet på jorden är cykliskt och med reguljära intervaller utplånas allt liv och framtida civilisationer kommer hitta lämningar av äldre civilisationer. Videon har just nu 1.5 miljoner visningar och 91 400 gilla-markeringar. Dock är påståendet falskt. 

I själva verket

Det bör noteras att det inte finns något bevis för en uråldrig civilisation eller en stor återställning som sker i cykler. Det existerar många konspiratoriska teorier om uråldriga civilisationer inom den konspiratoriska miljön. Däremot förekommer tron utanför det konspiratoriska narrativet. Yuga-cykeln är en del av hinduisk kosmologi där varje Yuga, era, är kortare än den förra och leder till en kontinuerlig nedgång i människans moraliska och fysiska tillstånd. Den nuvarande Yugan som började år 3102 före vår tid och kommer fortsätta ytterligare 432,000 år är Kali Yuga, ansedd att vara den hittills mest degenererade eran. När den avslutas tror man att världen kommer förstöras och sedan återskapas, och sedan börjar cykeln om. I det här fallet har Yuga-cykeln använts för att presentera ett konspiratoriskt påstående om mikrochip, vilka egentligen är något helt annat. 

Tre bilder på fossiler presenteras i videon och med hjälp av omvänd bildsökning har Logically hittat ursprunget för fossilerna. Den första finns på Humboldt Natural History Museum i Arcata, Kalifornien, och är en crinoidea kalksten från Mississippiperioden. Den andra fossilen, det man hävdar är ett T-rex ben, är beskrivet på Arkansas Geological Surveys blogg som en skelettkalksten med fossiliserade crinoider. Stenen liknar en skalle på grund av den röda kalkstenen och konturerna av vit crinoidea och kallas skelettkalksten eftersom den innehåller skelettrester av djur. Den tredje fossilen var ämnet för ett annat falskt påstående om att ett 250 000 år gammalt mikrochip hittats av en rysk fiskare. Påståendet faktagranskades av The Slovak Spectator som kontaktade Institutionen för geologi och paleontologi vid Naturvetenskapliga Fakulteten vid Comenius University i Bratislava. Fossilen identifierades som en crinoidea.

Arkansas Geological Survey beskriver crinoidea som “sjöliljor” som var vanliga under Mississippiperioden i Alaska. Sjöliljor existerar än idag men framför allt på djupare vatten. De sitter fast i sjöbotten med en stjälk och fångar matpartiklar med sina armar. Backar vi bakåt miljoner år så täckte sjöliljor havsbotten i så kallade crinoideaskogar. De är ryggradslösa djur likt sjöstjärnor, humrar och bläckfiskar. Mississippiperioden är en amerikansk term som tillsammans med Pennsylvaniaperioden motsvarar vad som utanför USA kallas Karbonperioden som pågick för 358.9 till 298.9 miljoner år sedan under Paleozoikum-eran. Mikrochip, eller integrerade kretsar, uppfanns år 1959 av Jack Kilby och Robert Noyce. 

Utslag

Med tanke på att fossilerna är fossiliserade sjöliljor och att det inte finns några bevis för en uråldrig avancerad civilisation markerar vi härmed det här påståendet som falskt.

Denna faktagranskning har översatts av Christian Haag.

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.