Nej, det var inte en “Airborne-laser” (ABL) eller andra energivapen som orsakade bränderna på Maui

Av: Christian Haag
September 11 2023

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Nej, det var inte en “Airborne-laser” (ABL) eller andra energivapen som orsakade bränderna på Maui

Källa: TikTok/Skärmdump redigerad av Logically Facts

Faktagranskning

Utslag FALSKT

Det finns inga bevis för att riktade energivapen orsakade bränderna på Maui. ABL-projektet togs ur drift 2012.

Påstående-ID 53dd064d

 

Påstående

I virala inlägg på sociala medier påstås att en “airborne-laser” (ABL) och andra riktade energivapen använts för att orsaka bränder i Maui, Hawaii (lokalt stavat Hawai'i). Denna attack påstås vara en del av Agenda 2030 och The Great Reset för att förstöra bebodda områden och skapa ny mark för smarta städer. 

Påståendena har främst cirkulerat på TikTok, som ses här och här, med en video som nått 479 000 visningar. 

I själva verket

Påståendet är falskt. Testprojektet “Airborne-laser” (ABL) eller Yal.1A Airborne-Laser avbröts 2012 efter att ha förlorat sin budgetfinansiering 2011. Vapnet var avsett att skjuta ned ballistiska missiler och påbörjades 1996. Flygplanet förvaras på Davis Monthan Air Force Base nära Tucson i Arizona. 

Den amerikanska armén har experimenterat med nya idéer för riktade energivapen monterade på drönare. Det finns dock inga bevis för att sådana vapen orsakade bränderna på Maui. PolitiFact, DW, Lead Stories och andra faktakontrollanter har också faktakontrollerat och funnit påståendena falska.

Den exakta orsaken till bränderna har inte fastställts och utreds fortfarande. För närvarande tror man att bränderna var resultatet av månader av torka, låg luftfuktighet och kraftiga vindar. I kombination med invasiva växtarter skapade detta en perfekt grund för en skogsbrand. 

Flera påståenden har gjorts om att riktade energivapen skulle vara orsaken till bränderna på Maui, särskilt bilder som visar en stråle från himlen. Många av dessa har faktagranskats av Logically Facts, ta del av dem här, här och här. Påståendet att bränderna skulle vara relaterade till införandet av smarta städer har också faktagranskats av Logically Facts och visat sig vara falskt. Smarta städer är ett ständigt och vanligt mål för konspirationsteoretiker som hävdar att de är en del av WEF:s eller den globala elitens planer på att implementera en global auktoritär socialistisk regering. Detta är också kopplat till Great Reset-konspirationen, som har faktagranskats av Logically Facts och visat sig vara falsk.  

Utslag

Med tanke på att den luftburna lasern (ABL) avvecklades för flera år sedan och att det inte finns några bevis för att vapen med direkt energi orsakade skogsbränderna på Maui så har vi markerat detta påstående som falskt.

Denna faktagranskning har översatts av Christian Haag.

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.