Nej, solskyddsmedel orsakar inte cancer

Av: Ankita Kulkarni
Augusti 11 2023

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Nej, solskyddsmedel orsakar inte cancer

Faktagranskning

Utslag FALSKT

Solskyddsmedel skyddar mot UV-strålning som kan orsaka cancer. Det är säkert att använda och används ofta som en skyddsåtgärd mot cancer.

Påstående-ID de9db904

Kontext

Ett viralt inlägg på TikTok hävdar: "Solskyddsmedel orsakar cancer, inte solen." Det står att solskyddsmedel är förknippat med "lågt spermieantal, sköldkörtelproblem, tidig pubertet, äggstockscancer, bröstcancer, prostatacancer och blodcancer." Flera andra inlägg på TikTok hävdar också att dessa innehåller "den cancerframkallande kemikalien bensen." Inlägg som dessa dyker regelbundet upp på sociala medier under sommaren med liknande berättelser. Ett arkiverat exempel på posten kan ses här

(Källa: TikTok/@severigehealth/@getrealgirlfriend/Altered by Logically Facts)

De påståenden som görs i dessa videos är dock felaktiga och stöds inte av vetenskapliga bevis.

I själva verket

Det är inte solskyddsmedel, utan de skadliga UV-strålarna från solen som orsakar cancer. Solskyddsmedel regleras av Food and Drug Administration (FDA) i USA. Där står det tydligt att solskyddsmedel "hjälper till att förhindra solbränna och att minska risken för hudcancer och tidigt åldrande av huden orsakat av solen". I Sverige regleras solskyddsmedel av Läkemedelsverket. 

American Cancer Society förklarar att UVA-, UVB- och UVC-strålar kan påverka och skada huden. UVA kan få hudceller att åldras och kan orsaka vissa indirekta skador på cellernas DNA. UVB kan direkt skada DNA i hudceller och är den strålning som främst orsakar solbränna och kan orsaka hudcancer. De tillägger att solljus är den huvudsakliga källan till UV-strålning.

American Academy of Dermatology (AAD) konstaterar: "Vetenskapliga bevis stöder fördelarna med att använda solskyddsmedel för att minimera kortsiktiga och långsiktiga skador på huden från solens strålar." Det finns inga bevis för att solskyddsmedel kan orsaka cancer. Det rekommenderas att man använder ett solskyddsmedel som skyddar mot UVA- och UVB-strålning med SPF 30 eller högre som är vattenresistent.

I en vetenskaplig litteraturöversikt som publicerades 2014 i National Center for Biotechnology Information (NCBI) om solkrämernas effekt och säkerhet drogs följande slutsatser: "Högkvalitativa bevis har visat att solskyddsmedel minskar risken för att utveckla både melanom och icke-melanom hudcancer." 

Forskning som publicerades i juli 2021 och uppdaterades 2023 i NCBI granskade fördelarna med att använda solskyddsmedel och fann att kemiska solskyddsmedel består av UVA- och UVB-blockerare. Det noterades att många "solskyddsmedel innehåller antioxidanter som C-vitamin, E-vitamin, silymarin och polyfenoler från grönt te." Dessa skyddar mot solbränna och erytem, minskar immunosuppression, erytem, fotoåldring och fotokarcinogenes, och är antiinflammatoriska och anti-karcinogena.

Dessutom tillsätts bensen vanligtvis inte i solskyddsmedel. Det har klassificerats som cancerframkallande för människor av International Agency for Research on Cancer (IARC). Förekomsten av bensen i solskyddsmedel går tillbaka till en incident 2021 då ett amerikanskt företag vid namn Valisure analyserade 294 partier solskyddsmedel och fann bensen i dem. De flesta av dem innehöll dock bensen i koncentrationer mellan 0,1 ppm och 2,0 ppm, vilket är under det tröskelvärde som begränsas av FDA.

Dr. DM Mahajan, hudläkare baserad i Indien, berättade för Logically Facts att "Solskyddsmedel skyddar huden från skadliga UV-strålar som avges av solen. För närvarande finns det inga bevis för att det orsakar någon form av cancer hos människor. Allt detta är ogrundat och det finns inga vetenskapliga bevis för det."  

Utslag

Det är den skadliga UV-strålningen från solen som orsakar cancer, inte solskyddsmedel. Solskyddsmedel används som en sköld för att blockera UV-strålar från att absorberas av huden. Påståenden om att det orsakar andra typer av cancer hos människor är också ogrundade, och det finns inga vetenskapliga bevis för det. Därför har vi markerat påståendet som falskt.

Denna faktagranskning har översatts av Christian Haag

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.