Nej, Israel är inte ett företag och dess rätt att existera har inte löpt ut

Av: Siri Christiansen
November 15 2023

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Nej, Israel är inte ett företag och dess rätt att existera har inte löpt ut

Användare på sociala medier har misstolkat Balfourdeklarationen. (Källa: Facebook)

Faktagranskning

Utslag FALSKT

Påståenden om att Israel är ett företag vars hyresavtal upphörde den 31 oktober 2023 tyder på att QAnon-teorier sipprar in i Israel-Hamas-kriget.

Påstående-ID 6337b179

Vad är påståendet?

I flera inlägg på TikTok, X (tidigare Twitter) och Facebook hävdas det att Israel är ett företag som bildats genom ett "Balfouravtal" som löpte ut den 31 oktober 2023, vilket innebär att Israel inte längre existerar.

En TikTok-video som påstår att “Balfouravtalet löpte ut 31 oktober 2023” hade den 14:e november fått över 19 000 likes. Påståendet har fortsatt att spridas efter den 31:a oktober, bland annat i ett TikTok-inlägg den 2:a november (här) och ett Facebook-inlägg den 5:e november (här). 

Källa: X/TikTok/Screenshot (kollage av Logically Facts)

"Israel registrereades som ett företag år 1947. Man kan inte registrera ett företag två gånger under samma namn år 2023 efter 70+ år," hävdar en TikTok-video. "Företaget löper ut den 31 oktober, och man kan inte omregistrera ett företag om det har varit inblandat i människohandel, det innebär att företagets tillgångar blir låsta."

Ett X-inlägg den 31 oktober hävdar på liknande sätt: "Israel har just förlorat sin RÄTT ATT EXISTERA. (...). Allt de gör nu är olagligt." Inlägget hade setts 16 000 gånger fram till den 14 november.

Källa: X/Skärmdump

En annan användare på X hävdar att Israels påstådda upphörande är anledningen till att teknikföretagen Alibaba och Baidu har tagit bort namnet Israel från sina onlinekartor. 

Vad hittade vi?

Det finns inget Balfouravtal. En sökning efter "Balfour lease" i British Librarys onlinearkiv eller i National Archives ger inga resultat. Eftersom åtminstone ett av inläggen som sprider påståendet hänvisar till Balfourdeklarationen, är det troligtvis detta dokument som menas med "the Balfour lease".

Genom att söka efter "Balfour Declaration" i British Librarys onlinearkiv hittar vi en bild av det original som arkiverats i biblioteket. Balfourdeklarationen är ett brev som skickades 1917 från den brittiske utrikesministern Arthur Balfour till Lionel Rothschild för att visa brittiskt stöd för "upprättandet av ett nationellt hem för det judiska folket i Palestina". Det är inte ett juridiskt kontrakt och inte heller ett arrende.

Balfourdeklarationen, 1917. (Källa: British Library Add. 41178)

En annan del av påståendet är att "Israel registrerades som ett juridiskt företag år 1947". Detta datum syftar sannolikt på Förenta Nationernas (FN) Resolution 181, som antogs 1947 i syfte att skapa en tvåstatslösning i Palestina. Från och med 2020 erkänner 165 länder Israel som ett land, vilket ytterligare motbevisar idén att Israel är ett juridiskt företag och inte en erkänd stat.

Dessutom har det genomförts flera studier av aktörer, inklusive FN, om judiskt markägande i Israel/Palestina. År 1947 hade judiska bosättare köpt 1,85 miljoner dunams (1.850 kvadratkilometer) mark från arabiska markägare i Palestina, vilket visar att Israels mark inte har varit föremål för ett arrende.

Gynnas av Israel-Hamas-konflikten

Vissa som sprider denna teori är del av Sovereign Citizens-rörelsen, och använder påståendet om det utgångna "Balfouravtalet" för att göda idén att USA också är ett företag.

"USA registrerade sig faktiskt som ett företag, så det är ett företag, det är vad USA är (...) Israel gjorde samma sak", hävdar en TikTok-video om "Balfouravtalet" med cirka 19 500 visningar och 1 750 gillamarkeringar tilloch med den 14 november. 

Enligt en tidigare faktagranskning av Logically Facts hävdar Sovereign Citizens-rörelsen att en kongressakt från 1871 ersatte USA:s regeringen med ett företag. Den har använts för att hävda att alla amerikanska presidenter och lagar som antagits efter 1871 har varit illegitima, och bidrog även till att driva QAnons uppfattning att Donald Trump skulle installeras som USA:s 19:e president den 4 mars 2021.

Någon sådan lag antogs dock inte 1871. Konspirationsteoretiker har bevisat detta påstående genom att peka på 28 U.S. Code § 3002, som delvis definierar USA som “A Federal corporation”, vilket i detta sammanhang är en juridisk term som inte bör förväxlas med "företag".

Utslag

I inlägg på TikTok, Facebook och X hävdas det att Israel är ett företag vars markavtal löpte ut den 31 oktober 2023, vilket innebär att Israel inte längre existerar. Detta är ett grundlöst påstående med rötter i Sovereign Citizens- och QAnon-rörelsen. Vi har därför markerat det som falskt.

Den här faktagranskningen har översatts av Siri Christiansen

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.