Nej, Japan planerar inte att förbjuda vaccinerade personer att donera blod

Av: Rohith Gutta
April 17 2024

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Nej, Japan planerar inte att förbjuda vaccinerade personer att donera blod

Skärmdump av ett inlägg på sociala medier som hävdar att Japan kommer att förbjuda vaccinerade personer att donera blod (Källa: TikTok/Redigerad av Logically Facts)

Faktagranskning

Utslag FALSKT

Japan har inte gjort något sådant tillkännagivande. Påståendet kommer från en webbplats som är känd för att sprida misinformation.

Påstående-ID a9169e8c

Vad är påståendet?

Ett videoklipp som cirkulerar på TikTok med en skärmdump av en artikel med titeln "Japan To Ban Vaccinated People from Donating 'Tainted Blood' (sic)." Artikeln kommer från en webbplatsen "The People's Voice", som har en historia av att sprida misinformation.

I artikeln citeras en pre-print av en rapport där det anges att artikelns författare bad den japanska regeringen att förbjuda mRNA-vaccinet och alla vaccinerade att donera blod. I artikeln hävdas också att COVID-19-vaccination har orsakat olika sjukdomar bland de vaccinerade. En arkiverad version av artikeln och inlägg som gör samma påstående kan hittas här, här och här.

Skärmdump av artikeln med det falska påståendet. (Källa: TikTok/Redigerad av Logically Facts)

Vad hittade vi?

Vi letade efter nyhetsrapporter om den japanska regeringens påstådda beslut men hittade ingen sådan rapportering. Ett sådant beslut i Japan skulle ha skapat internationella rubriker och flera medieorganisationer skulle ha rapporterat om det.

Vi kontrollerade också det japanska hälsoministeriets webbplats och hittade inget sådant tillkännagivande. Webbplatsen beskriver fortfarande processen för att ta den tredje COVID-19-vaccinsprutan. Avsnittet om biverkningar rapporterar inte heller om någon förmodad blodförorening.

Vi tittade sedan på rapporten som citerades i artikeln. Den publicerades på hemsidan Preprints.org webbplats den 15 mars med titeln "Bekymmer angående transfusion av blodprodukter som härrör från mottagare av genetiskt vaccin och förslag till särskilda åtgärder". Det bör här noteras att rapporten inte har referensgranskats. Den skickades in den 14 mars, men publicerades den 15 mars. Rapporten är författad av sju personer som är knutna till olika hälsoinstitut i Japan.

Rapporten gör anspråk på att bedöma effekterna av transfusion av blodprodukter från personer som har lidit av långvarig covid-19 och som också har fått genetiska vacciner. Enligt ett dokument som publicerats av National Center for Biotechnology Information vid den amerikanska regeringen är genetiska vacciner en typ av immunisering där en eller flera gener som kodar för proteiner från patogenen levereras. Exempel är DNA- och mRNA-vacciner.

Rapporten innehåller endast en genomgång av olika studier som gjorts om vaccinering och dess effekter. Författarna har inte genomfört någon egen studie.

Efter att ha granskat olika studier om den förmodade kontamineringen av blod efter vaccinering, drar man slutsatsen att det är "okänt för närvarande" om det finns några skador orsakade av blodtransfusioner från "genetiska vaccinmottagare" och att medicinska institutioner och administrativa organisationer måste reagera och undersöka ytterligare.

Det anges också att ytterligare analys behövs för att kontrollera om spikproteinet i alla varianter kommer att orsaka skada eller bara specifika varianter som Wuhan-varianten. Vacciner mot COVID-19 innehåller små partiklar av spikprotein.

I rapporten står det också: "Om inte exakta tester fastställs kan ingen slutsats dras om risken eller säkerheten vid blodtransfusion med blodprodukter från mottagare av genvaccin." Man räknar sedan upp de bästa möjliga metoderna för att samla in blod från vaccinerade personer samt lagring och spårbarhet av blodgivarna.

Det är tydligt att rapporten har analyserat andra studier och antyder möjligheten av vissa skador. Den argumenterar för mer forskning och anger inte sina egna resultat av eventuella skador. 

AFP har rapporterat att en av rapportens författare, Masanori Fukushima, kallades "anti-vaxxer" av Japans tidigare vaccinchef Taro Kano. Med hänvisning till Amerikanska Röda Korset rapporterades också att vaccinets komponenter inte cirkulerar i blodomloppet hos vaccinerade personer.

Det bör noteras att webbplatsen The People's Voice är en känd spridare av falska nyheter och felaktig information. Logically Facts har tidigare faktagranskat flera påståenden från The People's Voice, och några av dem kan läsas här, här och här.

Utslag

Det påstås att Japan kommer att förbjuda vaccinerade personer att donera blod, men det finns inga officiella tillkännagivanden eller medierapporter om den påstådda utvecklingen. Påståendet kommer från en webbplats som är känd för att sprida felaktig information och från en pre-print rapport som i bästa fall föreslog mer forskning för att förstå hur genvacciner påverkar blodprodukter. Därför har vi markerat detta påstående som falskt. 

Den här faktagranskningen har översatts av Christian Haag

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.