Nej, uppgifterna om Keelingkurvan har inte förvrängts av utsläpp från vulkanen Mauna Loa

Av: Christian Haag
Juni 12 2023

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Nej, uppgifterna om Keelingkurvan har inte förvrängts av utsläpp från vulkanen Mauna Loa

Faktagranskning

Utslag FALSKT

Data från Mauna Loa-observatoriet kombineras med data från Sydpolen och granskas för att säkerställa att de inte är korrupta.

Påstående-ID 6257cef6

Kontext

I en video som först lades upp på YouTube och senare på TikTok hävdas att data från Keelingkurvan har förvanskats eftersom utrustningen är placerad på toppen av vulkanen Mauna Lua på Hawaii. Enligt videon påverkas uppgifterna inte bara av utbrott utan även av utsläpp från sprickor i vulkanen och andra närliggande vulkaner. Videon antyder även att den globala uppvärmningen orsakas av naturliga processer. Påståendet är dock felaktigt.

I själva verket

Keelingkurvan är resultatet av Dr. Charles David Keelings mätningar av den globala atmosfäriska koldioxidkoncentrationen, som först registrerades 1958 vid Mauna Loa på Hawaii. Dess precision, noggrannhet och kontinuitet gör den till ett av de viktigaste vetenskapliga bevisen för sambandet mellan utsläpp från fossila bränslen, klimatförändringar och växthuseffekten.

Påståendet om att uppgifterna är förvanskade är felaktigt och togs upp av Dr. Keeling år 1960 när han inledde mätningarna. Förutom mätplatsen på Hawaii finns det en på Antarktis och en i Kalifornien. Alla tre hade någon form av lokal kontaminering, men Kalifornien hade den högsta. Genom att jämföra resultaten med olika platser kunde Keeling utesluta lokal kontaminering av data och i stället konstatera att den atmosfäriska koldioxidkoncentrationen stadigt ökade. Följaktligen, som Skeptical Science skriver, avslöjade och avskrev Keeling påståendena innan de gjordes.

Över tid har Keelings data avslöjat en årlig ökning av atmosfärisk CO2 och att denna ökning är ungefär proportionell mot den mängd CO2 som släpps ut i atmosfären från förbränning av fossila bränslen. American Chemical Society skriver att synkroniseringen mellan utsläpp av fossila bränslen, växthuseffekten och klimatförändringarna blev allt tydligare med tiden, och Keelings data var de första som gav exakta mätningar vilket gjorde det möjligt för forskare att förstå sambanden.

Enligt Brittanica valdes Mauna Loa och Sydpolen som mätplatser på grund av deras avstånd från andra källor till koldioxidutsläpp, såsom städer och vegetation. Höjden på Mauna Loa säkerställde också opartiska data, tillsammans med avsaknaden av vegetation, vilket förhindrade datakontaminering från den fotosyntetiska aktiviteten och säkerställde låga negativa effekter på grund av vulkanen. All data screenas för att lokalisera och undvika påverkan i datan. Till exempel påverkas data av vegetationen från lägre höjder på Mauna Loa på grund av uppvindar på eftermiddagen. De kombinerade uppgifterna visar en stadig ökning av koldioxidkoncentrationen i atmosfären över tid.

Under 1980-talet visade data från isavlagringar från polaris CO2-koncentrationsnivåer så långt tillbaka som hundratusentals år, vilket gjorde det möjligt att förlänga Keelingkurvan när de två dataseten kombinerades. När uppgifterna slogs samman visade det sig att CO2-nivån inte hade setts på mer än 800 000 år, vilket motbevisar påståendet om att klimatförändringarna endast beror på naturliga processer.

Det är också värt att notera att många andra organisationer och forskningscenter övervakar och samlar in data för att förstå klimatförändringarna, till exempel Advanced Global Atmospheric Gases Experiment som samlar in data från 11 platser, Polar Portal som studerar Grönlands istäcke och havsisen och Argo som studerar havstemperaturer.

Utslag

Eftersom Dr. Keeling förtydligade och förfinade sin egen datainsamling på 1960-talet, och med tanke på hur långt forskare har gått för att säkerställa opartiska data, har vi markerat detta påstående som falskt.

Denna faktagranskning har översatts av Christian Haag

 

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.