Nej, muslimer i Sverige protesterade inte mot kristna under påskhelgen

Av: Naledi Mashishi
April 5 2024

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Nej, muslimer i Sverige protesterade inte mot kristna under påskhelgen

Faktagranskning

Utslag FALSKT

I videon används bilder från protester mot koranbränningar år 2023 för att falskeligen påstå att de visar antikristna protester under påskhelgen 2024.

Påstående-ID 749bc436

Vad är påståendet?

I en TikTok-video som publicerades den 2 april 2024 hävdas att muslimer i Sverige gick ut på gatorna under påskhelgen för att protestera mot kristna. Videon visar en grupp demonstranter, varav många bär islamiska huvudbonader och håller i svenska skyltar och koraner. De skanderar slagord, inklusive "Allahu Akbar", vilket är arabiska för "Gud är störst" och ofta används som ett uttryck för tro, glädje eller beslutsamhet. 

Över videon visas texten "Muslimska dyrkare i Sverige går ut på gatorna i protest mot svenskar.” Efter klippet med demonstranterna följer ett klipp med en man som har täckt sitt ansikte och säger: "i Sverige protesterar de mot kristna. De protesterar mot att de kristna har makt över de muslimska och de vill inte att det ska hända. De vill försäkra sig om att de blir hörda först, de vill försäkra sig om att de kan göra vad de vill och hur de vill." 

Bildtexten till videon lyder: "Så här ser en typisk påskhelg ut i Sverige nu." 

Filmen verkar vara från en äkta protest. Men protesten var inte ny, och den var inte riktad mot kristna. Den visar en protest från 2023 mot koranbränningar.

Vad vi hittade

Filmen verkar ha tagits från en mobiltelefon, vilket gör det svårt att hitta originalfilmen. Vi hittade dock en TikTok-video som laddades upp den 9 juli 2023 och som verkar vara från samma protest. I den skriker demonstranterna "sluta bränna vår koran". De börjar sedan skandera "Allahu Akbar". Demonstranterna håller upp skyltar och koraner medan de står vända mot en byggnad. Detta är samma byggnad som syns i den ursprungliga TikTok-videon. 

Skärmdump från TikTok-video som påstås skildra påskhelgens protester och skärmdump
från liknandeTikTok-videosom laddades upp den 9 juli 2023. Båda videorna visar samma
byggnad och 
skildrar  liknande scener  med plakat och demonstranter som håller koraner.
(Källa: TikTok/Screenshot/Redigering by Logically Facts)

Samma skylt är synlig i de två videorna, vilket tyder på att de togs vid samma demonstration. På skylten står det "bekämpa islamofobi och hat".


Hörnet av skylten som syns i TikTok-videon och samma skylt som syns i videon från demonstrationerna den 9 juli.
(Källa: TikTok/Skärmdumpar/Redigering av Logically Facts)

Kontot som laddade upp videon har fler videor från samma protest i liknande vinklar, vilket tyder på att det är deras material. Logically Facts kontaktade dem för att ta reda på om de tog originalfilmen, men har ännu inte fått något svar. 

Den 9 juli 2023 hölls en protest av Islamiska förbundet på Medborgarplatsen i Stockholm för att demonstrera mot koranbränningar. Några veckor tidigare hade Salwan Momika rivit sönder och bränt sidor ur Koranen framför en moské, vilket väckte internationell upprördhet inom det muslimska samfundet. Cirka 4,000 demonstranter – inklusive icke-muslimer som var närvarande för att visa solidaritet – protesterade fredligt på torget.

Vi kunde inte hitta några bevis för antikristna protester i Sverige under den gångna påskhelgen. Det förekom en protest med över 5,000 demonstranter i Stockholm den 31 mars, men den var mot Israels agerande i Gaza. 

Utslag

En video på TikTok påstår att muslimer i Stockholm protesterade mot kristna under påskhelgen. Videon använder dock gamla bilder från en protest 2023 som var mot koranbränningar. Vi kunde inte hitta några bevis för någon antikristen protest under påsken i den svenska huvudstaden. Vi har därför bedömt detta påstående som falskt. 

Den här faktagranskningen har översatts av Christian Haag

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.