Inga vetenskapliga bevis om att daithpiercingar kan bota migrän

Av: Annet Preethi Furtado
April 29 2024

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Inga vetenskapliga bevis om att daithpiercingar kan bota migrän

Skärmdump av TikTok-videor som påstår att en daith-piercing kan bota migrän. (Källa: TikTok/Skärmdump/Annoteradav Logically Facts)

Faktagranskning

Utslag FALSKT

Hälsoorganisationer och experter rekommenderar inte en daithpiercing som ett behandlingsalternativ för migrän, utanvarnar för potentiella risker.

Påstående-ID 17579f68

Vad är det som påstås?

Konceptet med en daith-piercing som en behandling för migrän har fått spridning på olika plattformar. På TikTok har videor om de påstådda fördelarna fått hundratusentals visningar. 

Till exempel hävdar en TikTok-video med mer än en miljon visningar att en daith-piercing permanent kan utrota huvudvärk. Videon fångar en person som genomgår proceduren. 

På samma sätt visar en annan TikTok-video, som visats mer än två miljoner gånger, en person som hävdar att de efter år av misslyckade medicinska behandlingar för migrän har blivit botad av en daith-piercing för 80 dollar, trots skepticism från läkare.

Inläggen finns arkiverade här och här.

 

Skärmdumpar av TikTok-videor. (Källa: TikTok/Skärmdump/Annoterad av Logically Facts)

Det finns dock inga vetenskapliga bevis för att den här metoden kan bota migrän.

Så, vad är egentligen en daithpiercing? 

En daith-piercing innebär att man för in smycken genom broskvecket strax ovanför ingången till hörselgången. 

Denna metod har uppmärksammats på grund av dess upplevda koppling till lindring av migrän, vilket drar paralleller till akupunktur – en gammal kinesisk medicinsk teknik. Teorin bakom daith-piercingens potential att lindra migrän ligger i det kontinuerliga tryck som smycket utövar på dessa punkter.

Akupunktur är en traditionell kinesisk medicinmetod som innebär att små nålar förs in i specifika punkter på kroppen för att lindra smärta. Brittiska NHS anger att det fungerar genom att "stimulera sensoriska nerver under huden och i musklerna." De tillägger att: "Detta resulterar i att kroppen producerar naturliga ämnen, såsom smärtlindrande endorfiner. Det är troligt att dessa naturligt frisatta substanser är ansvariga för de positiva effekter som upplevs med akupunktur."

Finns det några vetenskapliga bevis? 

Forskning inom detta ämne ger inga vetenskapliga belägg för fördelarna med en daithpiercing, utan lyfter istället fram placeboeffekten som en förklaring till symtomlindring hos individer. Detta är när någon upplever en förbättring av sina symtom efter att ha fått en inaktiv behandling på grund av tron att behandlingen kommer att fungera. 

En sådan piercing är också förenad med risker, och det behövs mer forskning för att förstå dess fördelar.

I en fallstudie från 2017 med titeln "Daith Piercing in a Case of Chronic Migraine: A Possible Vagal Modulation", som publicerades på PubMed, dokumenterade forskare fallet med en manlig patient vars migränsymtom förbättrades efter att ha genomgått en daith-piercing. Forskarna erkände dock möjligheten att placeboeffekten kunde minska individens symtom.

I studien noterades också att det fanns många rapporter om kvarstående smärta, förvärrade attacker eller långsam läkning under flera månader. Dessutom nämnde forskarna risken för infektion i samband med en piercing på denna plats. Sammanfattningsvis konstaterades i studien att piercing inte rekommenderas för behandling av migrän på grund av brist på vetenskapliga belägg, en hög andel misslyckanden och associerade risker.

En annan studie från 2020 med titeln "Daith Piercing: Wonder Treatment or Untested Fad?" publicerad på PubMed handlade om en kvinna som rapporterade en liknande upplevelse. Studien drog dock slutsatsen att trots sin upplevda enkelhet och överkomliga priser saknar daithpiercing tydliga verkningsmekanismer och har potentiella biverkningar, inklusive infektiösa och icke-infektiösa komplikationer. 

Vad säger experterna?

Dr PN Renjen, överläkare i neurologi vid Indraprastha Apollo Hospitals i New Delhi, säger till Logically Facts: "Idén att en daith-piercing kan bota migrän har vunnit viss popularitet på senare år, men är fortfarande mycket kontroversiell i det medicinska samfundet. Förespråkare för denna piercing hävdar att den kan hjälpa till att lindra migrän genom att träffa en tryckpunkt och arbeta enligt principerna för akupressur."

Han tillade dock: "Anekdotiska rapporter från personer som har skaffat daithpiercingar verkar vara den främsta drivkraften bakom denna trend, där vissa uppger att deras migränattacker blev mindre frekventa eller mindre allvarliga efter att de skaffat piercingen. De vetenskapliga bevisen för att daithpiercingar kan användas mot migrän är dock i stort sett obefintliga."

Vidare sa han: "Det har inte gjorts några storskaliga, rigorösa kliniska prövningar som studerar effekterna av denna typ av öronpiercing på migrän. De flesta neurologer, huvudvärksspecialister och migränexperter är mycket skeptiska till de påstådda fördelarna och rekommenderar inte daith-piercingar som en faktisk behandling. De hävdar att eventuella positiva effekter sannolikt bara är en placeboeffekt. Konsensus är att beprövade förebyggande läkemedel, livsstilsförändringar, undvikande av triggers och evidensbaserade akuta behandlingar fortfarande är det bästa sättet att hantera migrän baserat på nuvarande medicinsk kunskap. Utan solida data från forskningsstudier avfärdas daithpiercingar inom mainstream-medicin som en obevisad alternativ behandling för migrän."

Vad säger hälsomyndigheterna?

American Migraine Foundation (AMF) varnar för användning av daith-piercingar som behandling mot migrän. Dessutom medför daith-piercingar en betydande infektionsrisk, vilket gör att AMF avråder från att försöka med denna naturliga åtgärd på grund av den potentiella skada den utgör.

Det nämns att ledande huvudvärksspecialister, forskare och förespråkare i USA delar denna uppfattning och betonar att riskerna med daith-piercingar överväger alla potentiella fördelar. Dessutom motsätter sig AMF bestämt sådana piercingar från icke-medicinska källor som en lösning på migränsmärta.

Debbie Shipley, Head of Information and Services vid den brittiska välgörenhetsorganisationen Migraine Trust, säger till Logically Facts: "För närvarande finns det inte tillräckliga bevis som pekar på att daith-piercingar är effektiva som ett sätt att hantera migrän. Precis som med andra alternativa metoder för migränbehandling hör vi från vissa människor som tycker att de har fungerat för dem, medan andra säger att de inte har hjälpt eller till och med har förvärrat migränsymtomen för dem."

Sammanfattningsvis kan man säga att även om daithpiercingar mot migrän kan vara en lovande behandling, krävs det ytterligare forskning innan de kan betraktas som ett legitimt behandlingsalternativ.

Utslag

De nuvarande bevisen stöder inte daithpiercing som botemedel mot migrän på grund av otillräckliga vetenskapliga bevis och risker för misslyckande och infektioner i samband med det. Därför har vi markerat detta påstående som falskt.

Den här översättningen har översatts av Christian Haag

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.