Nej, svenska städer har inte undertecknat 15-minutersavtal som kommer att begränsa invånarnas rörelsefrihet och resande

Av: Christian Haag
September 15 2023

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Nej, svenska städer har inte undertecknat 15-minutersavtal som kommer att begränsa invånarnas rörelsefrihet och resande

Källa: TikTok/Skärmdump redigerad av Logically Facts

Faktagranskning

Utslag FALSKT

15-minuters stadsinitiativ kommer inte att begränsa invånarnas rörelse- och resefrihet.

Påstående-ID 63c17a90

Kontext

I inlägg som cirkulerar på sociala medier hävdas att Växjö, tillsammans med andra svenska städer, har undertecknat ett avtal om en "15-minutersstad", vilket kommer att förbjuda invånarna att resa utanför staden. Påståendet fokuserar på en reklambroschyr från Växjö och Viable Cities-programmet som startade 2017 för att skapa klimatneutrala städer i Sverige till 2030.

Påståendet cirkulerar främst på TikTok och Youtube, där en video har nått 14 000 visningar.

Påståendet är dock falskt.

I själva verket

15-minutersstäder är inte avsedda att begränsa eller förbjuda invånarnas rörlighet. Konceptet med 15-minutersstäder populariserades av Carlos Morena 2016, som ville skapa mer rörelse och frihet i städer genom att låta människor kontrollera sin tid, inte begränsa den, och säkerställa tillgång till grundläggande tjänster inom 15 minuters resa till fots eller med cykel. 

Viable Cities är ett svenskt strategiskt innovationsprogram för att uppnå klimatneutrala städer till 2030 som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara. Städer, kommuner, företag, akademiker, civilsamhället och myndigheter arbetar tillsammans mot detta mål. För närvarande deltar 23 svenska kommuner, som representerar 40 procent av den svenska befolkningen, i programmet. Det är den största svenska investeringen i klimatneutrala och hållbara städer hittills. Programmet tecknar ett klimatkontrakt med en deltagande kommun och offentliga myndigheter för att tillhandahålla ett långsiktigt verktyg och åtagande att anpassa sig till det föränderliga klimatet. 

Logically Facts kontaktade Viable Cities, som tillbakavisar påståendet och uppger att programmet "har absolut ingen önskan, eller någon makt, att begränsa människors frihet eller rörlighet. Vi arbetar för att skapa städer och samhällen som är trivsamma för medborgarna, främjar ett hälsosamt och hållbart liv, förbättrar välbefinnandet och livskvaliteten, och som är bra för klimatet."

15-minutersstäder har blivit ett vanligt konspirationsnarrativ kopplat till World Economic Forum och Great Reset-berättelserna. Stadsutvecklingsinitiativet kallas ofta för en "climate lockdown", ISD identifierade den konspiratoriska berättelsen i september 2020 när det hävdades att COVID-19-pandemin bara var en föregångare till framtida tyrannisk kontroll av regeringar och globala eliter.

Flera påståenden har också faktagranskats av Logically Facts tidigare, till exempel att Oxfords invånare behöver tillstånd för att resa genom staden, att 15-minutersstäder begränsar rörelsefriheten och att skogsbränderna på Maui orsakades medvetet för att förbereda byggandet av en 15-minuters smart stad.

Utslag

Varken 15-minutersstäder eller initiativet Viable Cities har för avsikt eller befogenhet att begränsa enskilda medborgares rörelsefrihet. Vi har därför markerat detta påstående som falskt.

Denna faktagranskning har översatts av Christian Haag 

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.