Nej, din mobiltelefon ger inte ut farligt höga EMF-nivåer vid laddning

Av: Iryna Hnatiuk
Mars 20 2024

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Nej, din mobiltelefon ger inte ut farligt höga EMF-nivåer vid laddning

Viralt inlägg på sociala medier som antyder att EMF-nivåer från mobiltelefoner stiger till farligt höga nivåer vid laddning. (Källa:TikTok/Skärmdump/Redigerad av Logically Facts)

Faktagranskning

Utslag FALSKT

Påstående-ID 25b96078

Ett viralt inlägg på sociala medier antyder att det är riskabelt att använda eller vara i närheten av en mobiltelefon under laddning på grund av den höga strålningen. Trots sin viralitet är påståendet vilseledande och saknar faktaunderlag.

Kontext

En video (arkiverad här) som delats tiotusentals gånger varnar för att använda mobiltelefoner medan de laddas eftersom "nivån av elektriska EMF (elektromagnetiska fält) blir farligt hög när telefonen är inkopplad". Författaren rekommenderar också att man inte sover i närheten av en telefon som laddas.. 

I videon använder en person en EMF-mätare medan en mobiltelefon är inkopplad. Vid anslutningen ökar indikatorerna på enheten omedelbart till cirka 600.

I själva verket

Genom att använda zoomfunktionen kan vi observera måttenheter som visas intill den numeriska indikatorn - V/m. Styrkan på det elektriska fältet mäts i volt per meter (V/m).

Enligt den belgiska federala myndigheten för hälsa, livsmedelskedjans säkerhet och miljö är de säkra nivåerna för elektromagnetisk strålning följande

  • För ett elektriskt fält är gränsen 5 kilovolt per meter (5000 V/m eller 5 kV/m);
  • För ett magnetfält är gränsen 100 mikrotesla (100 µT). 

Indikatorn för det elektriska fältets styrka ligger inom sitt normala område.

I texten till TikTok-videon varnas för att "EMF är kopplade till tumörer, huvudvärk, trötthet, sömnlöshet, cancer och mycket mer, så det är viktigt att minska vår exponering." Det finns dock inga vetenskapliga bevis för att exponering för normala EMF-nivåer har några hälsoeffekter.

Till skillnad från högenergetisk (joniserande) strålning kan EMF i den icke-joniserande delen av det elektromagnetiska spektrumet inte skada DNA eller celler direkt. Mobiltelefoner avger en form av radiofrekvent strålning i den lägre delen av det icke-joniserande strålningsspektrumet. Många studier i ämnet har utförts under de senaste två decennierna, och hittills har inga negativa hälsoeffekter från mobilanvändning fastställts. Dessa studier finns samlade på sidan “Electromagnetic Fields and Cancer” på National Cancer Institutes webbplats.

USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA) konstaterar att "nästan 30 år av vetenskapliga bevis har inte kunnat koppla exponering för radiofrekvent energi från mobiltelefoner till hälsoproblem". 

Amerikanska Centers for Disease Control and Prevention skriver att även om mobiltelefoner använder radiofrekvent strålning för att skicka signaler, skiljer sig denna strålning från den som vi vet kan vara skadlig (t.ex. röntgenstrålning). Även om det fortfarande krävs långsiktiga studier finns det för närvarande inga vetenskapliga bevis som kopplar hälsoproblem till mobiltelefonanvändning.

Andrew Wood, som är ordförande för avdelningen för hälsa och medicinsk vetenskap vid Swinburne University of Technology i Melbourne, sade till AAP FactCheck att "vilken kabel som helst med anslutning till elnätet (och som inte är ansluten till någon apparat) skulle göra samma sak. Det finns inget speciellt med telefonen i det här avseendet."

Eric Yeatman, chef för Imperial College Londons avdelning för elektrisk och elektronisk teknik, bekräftade detta för Logically Facts och tillade att andra apparater skulle få ett liknande resultat. "En telefonladdare har en enhet på väggsidan som omvandlar farlig nätspänning till ofarlig lågspänning DC, som färdas längs kabeln och in i din telefon", sade han. 

Resten av texten i TikTok-videon lyder: "Jag använder en EMF-modulerande enhet som neutraliserar de skadliga effekterna av EMF och strålning. Se länken i min bio och använd koden för att få rabatt." Profilen marknadsför enheter som är utformade för att mildra den potentiella skadan av EMF, som i fallet med mobiltelefoner och andra elektroniska enheter som används i hemmen anses vara obefintlig.

Att sälja sådana enheter är en blomstrande industri, enligt Wired. Kenneth Foster, professor emeritus i bioteknik vid University of Pennsylvania, säger till tidningen: "För det första finns det inget sätt för genomsnittskonsumenten att veta hur effektiv en sådan skyddsanordning är, och de skulle förmodligen slösa bort sina pengar för en liten minskning av exponeringen. För det andra finns det ingen påvisbar hälsofördel så länge mobiltelefonen fungerar inom säkerhetsgränserna, vilket alla lagligt sålda enheter gör."

Utslag

Det finns inga vetenskapliga bevis för ett samband mellan användning av mobiltelefon under laddning och hälsorisker. Indikatorn i videon visar styrkan hos det elektriska fältet inom dess typiska intervall. Därför har vi markerat detta påstående som falskt.

Denna faktagranskning har översatts av Siri Christiansen.

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.