Nej, den svenska domaren Anna Åse påstår inte att det har skett omfattande valfusk i det brasilianska valet.

Av: Christian Haag
November 10 2022

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
 Nej, den svenska domaren Anna Åse påstår inte att det har skett omfattande valfusk i det brasilianska valet.

Faktagranskning

Utslag FALSKT

I videon talar sångerskan Agneta fältskog om lyckan av att vara hemma med sina barn. Brasilianska Försvarsdepartementet har uteslutit valfusk.

Påstående-ID 63362d5c

Kontext

I en video som sprids på TikTok visas en påstådd svensk domare vid namn Anna Åse hävda att omfattande valfusk har skett i det brasilianska valet. Hon påstår att det brasilianska folket är rädda över vad som skett i valet och att det är mycket osannolikt att en så populär president inte skulle bli omvald, framför allt med tanke på informationen om det uppenbara valfusket. Hon fortsätter med att säga att det misstänkta valfusket bekräftas om man analyserar informationen noggrant. Hon argumenterar också för att vänstern har gjort allt i sin makt för att få bort Brasiliens mest hedervärda man från makten, vilket är en stor skam för demokratin. 

I själva verket

Henrik Brandão Jönsson, Dagens Nyheters utrikeskorrespondent i Latinamerika, har faktagranskat videon tillsammans med DN:s faktagranskare Hugo Ewald. Videon visar inte en känd svensk domare vid namn Anna Åse. Den visar Agneta Fältskog, grundare av och sångerska i Abba, under en intervju i Skavlan 2013. I intervjun talar Agneta om lyckan av att vara hemma med sina två barn istället för att vara ute på turné med Abba. Hon berättar om att hon bytte lyxiga sviter på dyra hotell mot att ta hand om disk, och att det var jätteskönt. Agneta har två barn med Björn Ulvaeus som också medverkar i Abba.

Logically har inte kunnat hitta någon domare vid namn “Anna Åse” i Sverige. I sin granskning av videon fann Ewald också att videons skapare var det brasilianska högerextrema nätverket Brasil Dos Brasileiros (Brasilien för Brasilianare). Även den brasilianska faktagranskaren Lupa har genomskådat påståendet. 

Detta är inte det enda fallet där förespråkande Bolsanaro-aktörer har använt redigerad media för politiska syften. Popsångerskan Lady Gaga presenterades nyligen som “Premiärminister i Haagdomstolen” i ett videomontage som liknande en videokonferens med Bolsanaro. Enligt videon borde en federal intervention ske i Brasilien för att räkna om rösterna i valet. Den som gjort videon har dock inte tagit hänsyn till det faktum att Haagdomstolen inte har någon premiärminister. 

The Carter Center bjöds in av Brasiliens högsta valdomstol för att bedöma problematik kring funktion och transparens i det tekniska röstsystemet tillsammans med desinformation om valsystemet och det juridiska ramverk som styr valteknologin i det brasilianska valet. Centret fann att offentliga resurser använts för att skapa sofistikerade desinformationsnätverk. Både sidor hade attackerats, men Lulas kampanj innehöll en mycket högre mängd av desinformation. 

Utöver denna granskning så har Logically även undersökt spridningen av videon med Agneta Fältskog. Med hjälp av kodord i videornas bildtexter fann vi 27 konton som laddat upp videon fram till den 8 november. De flesta av videorna hade mellan 0 och 400 visningar men där fanns 1 som nått 20 000 visningar. Kontona som hade laddat upp filmen hade också laddat upp annat Bolsanaro-förespråkande material, mestadels med påståendet att valet var riggat. Det fanns också tillrop om militär intervenering och att Alexandre De Moraes, domare i Brasiliens högsta domstol, initierat censur.

Flera av kontona hade ovanligt hög aktivitet i samband med den andra ronden i det brasilianska valet den 30 oktober. 13 av de 27 kontona hade laddat upp mellan 15 och 50 videos sedan den 28 oktober, och 1 konto hade laddat upp 385 videos sedan den 28 oktober. Många konton visade även drastiska förändringar i vilket material de delade på TikTok. De hade tidigare laddat upp personligt material för att sedan byta ut det mot politiskt material och missinformation. Andelen uppladdade videos antyder att aktiviteten inte är organisk utan ett försök på en desinformationskampanj. Den höga aktiviteten indikerar att det kommer från samlingsplatser med förespråkare av Bolsanaro, vilket stämmer överens med Carter Centrets slutsatser om de breddade desinformationsnätverken under valet. 

Det brasilianska försvarsdepartementet publicerade en rapport den 10 november som konstaterar att valet “bevarade jämnhet och säkerhet”. Den brasilianska militären har även övervakat röstningen genom hela valet. 

Utslag

Videon visar inte den påstådda domaren ”Anna Åse” och den undersökta bevisningen pekar på en desinformationskampanj. Därav har vi dragit slutsatsen att påståendet är falskt. 

Denna faktagranskning har översatts av Christian Haag

 

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.