False: Statsminister Ulf Kristersson har inte tillåtit utplacering av kärnvapen i Sverige under fredstid, i samband med NATO:s anbud.

Av: Christian Haag
Januari 11 2023

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
False: Statsminister Ulf Kristersson har inte tillåtit utplacering av kärnvapen i Sverige under fredstid, i samband med NATO:s anbud.

Faktagranskning

Utslag FALSKT

Påståendet är baserat på en felöversättning. Ulf Kristersson sa motsatsen: Det finns inte några skäl till att placera kärnvapen i Sverige under fredst

Påstående-ID b31b27cf

Kontext

Ryska medier hävdar att statsminister Ulf Kristersson har sagt att det finns möjlighet för att placera kärnvapen i Sverige under fredstid. Uttalandet ska ha skett vid försvarskonferensen Folk och Försvar i Sälen. Påståendet publicerades först av RBC, och senare av Gazeta, Lenta, News.eu och Kommersant för att nämna några. Påståendet har också rapporterats på engelska, först på den armeniska sajten News.am och sedan på Grounds.news som hänvisade till News.am.

I själva verket

Påståendet är falskt. Logically har granskat talet, både i sitt svenska original och den engelska översättningen som finns publicerad på Regeringens hemsida. Under konferensen i Sälen sa Kristersson: “Men vi ser – lika lite som övriga nordiska länder – att det skulle vara aktuellt att i fredstid ha kärnvapen på vårt eget territorium. “

Fortsättningsvis sa Kristersson att Sverige skulle gå med i NATO utan formella förbehåll likt Norge och Danmark. Kristersson förklarar i sitt tal att inga av de nordiska länderna är villiga att acceptera förvaring av kärnvapen på deras territorier i fredstid för att få vara en del av NATO. Ulf Kristersson har med andra ord sagt motsatsen till vad som påstås i rysk media. 

RBC har sedan dess redigerat sin artikel och skrivit att den felaktiga citeringen berodde på ett översättningsfel. I mail till Aftonbladet säger Utrikesdepartementet att Svenska ambassaden i Moskva är i kontakt med RBC om händelsen.

Dock så har inte alla sidor där påståendet publicerats gått in och ändrat sina artiklar och fortsätter därmed hävda att Ulf Kristersson annonserat att kärnvapen ska tillåtas på svensk mark. Lenta och News.ru refererar i sina artiklar dessutom till svenska källor. Lenta refererar till en video på YouTube där man kan höra Ulf Kristerssons tal vid Folk och Försvar, och News.ru till en transkription av talet som finns på Moderaternas hemsida. För den som kan och förstår det svenska språket är det dock väldigt tydligt och enkelt att förstå vad det är Ulf Kristersson menar. 

Logically har fortsatt granskat spridningen av det inkorrekta påstående och hittat att även ryska Pravda, Fan, Economy Today, Dzen och flera andra ryska nyhetssidor på den politiska ytterkanten har rapporterat om påståendet. Medan de flesta endast upprepar den ursprungliga artikeln så finns det även de som utvecklat påståendet och hävdar - utan bevisföring - att detta är ett försök från Sverige att tvinga NATO till att sätta press på Turkiet för att släppa in Sverige i alliansen. 

Ulf Kristersson har skrivit en förklaring på sin officiella Facebooksida om den falska översättning som spridits i ryska medier. Han benämner det som “rysk desinformation", och varnar för att syftet är att “skapa splittring och osäkerhet - både inom Sverige och mellan Sverige och våra allierade.” 

Utslag

Desinformationen var baserad på en felöversättning som senare korrigerats av den nyhetsorganisation som ursprungligen publicerade påståendet. Originalen av texten och videon med Kristerssons tal finns fortfarande tillgängliga på flera platser online och visar den korrekta meningen som på svenska är att Ulf Kristersson alltså inte vill ha kärnvapen på svensk mark under fredstid. Vi bedömer därmed detta påstående som falskt.

Denna faktagranskning har översatts av Christian Haag

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.