Nej, Sveriges Television är inte ett privat företag som ägs av en stiftelse med dolda ägare

Av: Christian Haag
December 9 2022

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Nej, Sveriges Television är inte ett privat företag som ägs av en stiftelse med dolda ägare

Källa: SVT

Faktagranskning

Utslag FALSKT

Sveriges Television ägs av Förvaltningsstiftelsen. Stiftelser i Sverige har inga ägare.

Påstående-ID 9538dc24

Kontext

I en serie videopoddar som har blivit virala på TikTok hävdar affärsmannen och antivaccinationsförespråkaren Anders Sydborg att Sveriges Television (SVT) är ett privat företag som ägs av en privat stiftelse vars verkliga ägare hålls hemliga.

Under de senaste åren har Anders Sydborg blivit en framträdande medlem av den svenska antivaccinations- och 5G-konspirationsrörelsen.

I själva verket

Det är sant att en stiftelse äger samtliga aktier i de tre bolag som utgör SVT. Stiftelsen heter Förvaltningsstiftelsen och bildades 1997. De bolag som ägs av stiftelsen är Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion. 

Stiftelser i Sverige har dock inga ägare eller medlemmar utan drivs av en styrelse. Logically Facts kontaktade Länsstyrelsen i Stockholm, som är tillsynsmyndighet för stiftelser i Stockholms län. De bekräftar att en stiftelse karaktäriseras som en självständig och egenägd tillgång. En stiftelse har inga ägare.

I detta fall har Förvaltningstiftelsen bildats för att vara en buffert mellan public service-bolagen och staten. Eftersom stiftelsen äger samtliga aktier behåller public service-bolagen sitt oberoende gentemot staten och bolagsintressen. Den svenska regeringen utser formellt styrelsen för Förvaltningsstitelsen efter ett förslag från de politiska partierna i Sveriges riksdag. Sedan 2020 får styrelseledamöterna inte vara aktiva riksdagsledamöter. Förvaltningsstiftelsens styrelse utser sedan styrelserna i de tre respektive bolagen och har inget inflytande över de program eller det innehåll som produceras. SVT finansieras av Public Service-avgiften, som tas ut i skatt av alla som är skattskyldiga från 18 års ålder. Som sådant är det inte ett privat företag utan en icke-statlig organisation kombinerad med inslag från den offentliga sektorn.

Utslag

Eftersom svenska stiftelser inte har några ägare är påståendet om att SVT är ett privat företag med dolda ägare felaktigt.

Denna faktagranskning har översatts av Christian Haag.

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.