Nej, det finns inga bevis för att Bilderberggruppen är en del av Illuminati och vill upprätta en “New World Order”

Av: Arron Williams
Februari 6 2023

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Nej, det finns inga bevis för att Bilderberggruppen är en del av Illuminati och vill upprätta en “New World Order”

Faktagranskning

Utslag FALSKT

Påståendena om en ny världsordning är grundlösa och saknar bevis. Bilderberggruppen är inte en del av Illuminati.

Påstående-ID 3b7056a6

Kontext

I videos som fått spridning på Facebook hävdas det att Bilderberggruppen är en del av Illuminati och vill upprätta en ny världsordning, New World Order (NWO), för att kontrollera världen.

Bilderberggruppen har stått i centrum för många konspiratoriska påståenden i årtionden. Dessa påståenden antyder främst att Bilderberggruppen är ond, kontrollerar regeringstjänstemän och vill upprätta en världsregering.  

I själva verket

Det finns inga bevis för att Bilderberggruppen är en ondskefull komplott som kontrollerar världen för att skapa en dystopisk eller ny världsordning. Detta är en välkänd, men grundlös, konspiration som liknar andra konspirationer om en ny världsordning.

Bilderberggruppen själva hänvisar till Bilderbergmötena. Enligt Encyclopedia Britannica är mötena årliga och 120–150 politiska ledare, tjänstemän och experter från Europa och Nordamerika deltar i dem. Mötena är privata och utgör en informell miljö där de som påverkar politik kan nätverka och diskutera gemensamma problem utan att förbinda sig. På Bilderbergs webbplats förklaras vidare att det första mötet ägde rum 1954 på Hotel De Bilderberg i Nederländerna för att föra informella diskussioner för att skapa en bättre förståelse för trender och frågor under den svåra efterkrigstiden.

Bilderberggruppen är ett av många sällskap som är måltavlor för konspirationer som tror att en skuggregering planerar att upprätta en världsregering. Enligt en artikel i Politico från 2009 är konspirationsteoretiker intresserade av Bilderberg på grund av dess sekretesspolicy och dess lista över inflytelserika deltagare som Margret Thatcher, Bill Clinton och Tony Blair. Bilderbergmötena är stängda för journalister, samtalen är privata och deltagarna är överens om att inte citera varandra. På Bilderbergs webbplats finns en förteckning över ämnen, deltagare och mötenas plats, som publiceras först några dagar före varje möte. Inga ytterligare detaljer om vad som diskuteras offentliggörs. På webbplatsen nämns också att en presskonferens hölls efter varje möte i årtionden, men att den ställdes in på 90-talet på grund av bristande intresse från allmänheten. I artikeln i Politico står det också att en anonym deltagare vid Bilderbergmötet 2004 tillbakavisade konspirationerna genom att säga att ett brett spektrum av ideologier är representerade, vilket gör det svårt att nå konsensus. 

I videon kopplas Bilderbergs påståenden vidare till andra NWO-konspirationer, som Illuminati. Som nämnt av Institute of Strategic Dialogue (ISD) går konspirationer om Illuminati tillbaka till 1700-talet och fokuserar på en grupp med samma namn. Konspirationerna överdriver dock gruppens makt och ignorerar det faktum att gruppen upplöstes 1787. Det finns inga bevis för att Illuminati fortfarande existerar eller fungerar som en skuggregering.

ISD nämner också att NWO-konspirationer har en anmärkningsvärd dragningskraft bland högerextrema och militära rörelser. Dessa antisemitiska troper och berättelser hävdar att judiska eliter, som Rothschilds, styr världen. I Facebook-videon nämns och visas bilder som tyder på att Rothschilds är inblandade i Bilderbergkonspirationen och är ett av Illuminaternas högsta organ. 

Utslag

Det finns inga bevis för att Bilderberggruppen är en ond skuggregering. Detta är relaterat till den kända konspirationen som New World Order-konspirationen. Dessa påståenden är grundlösa och därför markerar vi detta påstående som falskt.

Denna faktagranskning har översatts av Christian Haag

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.