Nej, Vaccinet mot Covid-19 orsakar inte blodproppar

Av: Christian Haag
November 28 2022

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Nej, Vaccinet mot Covid-19 orsakar inte blodproppar

Källa: Epoch Times/Robert Hirschman

Faktagranskning

Utslag FALSKT

Det finns inga bevis för att vaccinet mot Covid-19 orsakar blodproppar. Det finns dock bevis för att Covid-19-infektionen kan orsaka blodproppar.

Påstående-ID 8da65ae3

Kontext

Filmen Died Suddenly, som producerats av den amerikanska mediepersonligheten Stew Peters, har fått internationell uppmärksamhet. I filmen hävdar man bland annat att Covid-19-vaccinet har orsakat långa fibrösa blodproppar som har hittats av balsamerare i döda kroppar i USA, Kanada och Australien. John Hirschman, den första att rapportera om blodpropparna, började registrera förekomsten av blodproppar i sina balsameringar i november 2021. Han stöds av flera andra balsamerare som alla är överens om att blodpropparna började dyka upp efter det att vaccinationerna mot Covid-19 påbörjades.

I själva verket

Inga vetenskapliga bevis stödjer påståendet om att vaccinet mot Covid-19 skulle orsaka blodproppar. Enligt Health Feedback är fall av blodproppar på grund av Covid-19-vaccination mycket sällsynta. De förekommer endast i fall där personen har fått Oxford-AstraZeneca- eller Johnson & Johnson-vaccinerna. Johnson & Johnson såg fyra fall per miljon doser och denna variant har endast givits till en liten del av den amerikanska befolkningen. De flesta av de balsamerade som Hirschman nämner har varit amerikaner, och Oxford-AstraZeneca-vaccinet har inte godkänts för användning i USA. Eftersom amerikaner inte har fått Oxford-AstraZeneca-vaccinet skulle det inte förklara varför amerikaner har fått blodproppar. Studier har visat att mRNA-vaccin inte ökar risken för blodproppar, och vissa studier har visat bevis för att de helt och hållet istället minskar risken för blodproppar.

Påståendet i Died Suddenly bygger på anekdotiska bevis genom att man frågat balsamerare som har hittat blodproppar i kroppar som de har balsamerat. Att de hittat blodproppar post mortem som de aldrig tidigare har sett bevisar dock inte att det är Covid-19-vaccinet som orsakat blodpropparna. Enligt en intervju i Health Feedback med Nickolaus Klupp, docent i rättsmedicin vid det medicinska universitetet i Wien, räcker det inte att bara titta på blodproppar för att fastställa deras ursprung och roll i individens död. Klupp menar att de blodproppar som visas i Died Suddenly ser ut som blodproppar som skapats efter döden, en vanlig företeelse där blodproppar bildas på grund av kylning i bårhuset. 

Studier visar att det är mer sannolikt att blodproppar orsakas av Covid-19 än av vaccinet. I en svensk studie konstaterades att en ökad risk för blodproppar kvarstod upp till sex månader efter det att man smittats med viruset, vilket skulle kunna förklara varför de hittades post mortem. I januari 2022 berättade USA:s nationella begravningsentreprenörsförening för PolitiFact att balsamerare hade märkt en ökning av blodproppar hos både vaccinerade och ovaccinerade personer. Balsameraren Monica Torres berättade också för PolitiFact att onormala blodproppar hade hittats hos Covid-19-offren långt innan vaccinationsprogrammet inleddes i USA. 

Utslag

Det finns inga vetenskapliga bevis för ett samband mellan blodproppar och vaccin mot Covid-19, men det finns ett samband mellan blodproppar och Covid-19-infektion. Därför har vi markerat detta påstående som falskt.

Covid-19-pandemin har gett upphov till mycket och potentiellt farlig felaktig information. För tillförlitliga råd om Covid-19, inklusive symptom, förebyggande åtgärder och tillgänglig behandling, hänvisar vi till Världshälsoorganisationen eller Folkhälsomyndigheten

Denna faktagranskning har översatts av Christian Haag

The COVID-19 pandemic has given rise to a lot of potentially dangerous misinformation. For reliable advice on COVID-19, including symptoms, prevention, and available treatment, please refer to the World Health Organization or your national healthcare authority.

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.