Jordbävningen i Marocko berodde på rörelser i de tektoniska plattorna, inte på HAARP

Av: Christian Haag
September 11 2023

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
Jordbävningen i Marocko berodde på rörelser i de tektoniska plattorna, inte på HAARP

Källa: X/Skärmdump redigerad av Logically Facts

Faktagranskning

Utslag FALSKT

HAARP kan inte orsaka jordbävningar. De orsakas av de tektoniska plattornas rörelser.

Påstående-ID 013d4ee1

Påstående

Den 9 september drabbades Marocko av en jordbävning med magnitud 6,8. Epicentrum låg i Atlasbergen, 72 km sydväst om Marrakech. Dödssiffran har överstigit 2 500 personer och överlevande och skadade grävs fram under rasmassorna av förstörda byggnader.

Många falska påståenden har cirkulerat på sociala medier i efterdyningarna av jordbävningen. Ett dominerande påstående är att jordbävningen i Marocko orsakades av HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program), en forskningsanläggning som studerar jonosfären. HAARP har varit föremål för många konspirationsteorier som hävdar att de kan möjliggöra naturkatastrofer och påverka vädret.

HAARP-anläggningen ligger i Alaska och består av ett stort antal antenner som använder högfrekventa sändningar för att studera jonosfären, gränsen mellan jordens lägre atmosfär och rymdens vakuum.

Flera inlägg som hävdar att katastrofen orsakades av HAARP cirkulerar på TikTok och Twitter. Påståendet är dock falskt och HAARP kan inte orsaka jordbävningar.

I själva verket

Robert McCoy, direktör på Geofysiska Institutet vid University of Alaska, berättade för Climate Feedback att HAARP:s sändningar motsvarar en kortvågsradio och mängden högfrekvent strålning från radion skulle överstiga sändningarna från HAARP. Sändningarna orsakar endast en liten effekt på jonosfären i några sekunder och används enbart några få timmar varje år. Forskningsinstallationen har ingen kapacitet att påverka naturfenomen eller orsaka jordbävningar.

Jordbävningar orsakas av rörelser i jordens tektoniska plattor. Professorn i geodynamik, Jesús Galindo-Zaldivar, som forskar i området kring Atlasbergen förklarar för The Conversation att jordbävningen orsakades av ett geologiskt fenomen som kallas "omvänd förkastning". Detta inträffar när tektoniska plattor kolliderar, vilket får jordskorpan att tjockna och skapa en förkastning. Spänningar ackumuleras sedan längs förkastningslinjerna hos de kolliderade plattorna, vilket vid plötsliga förändringar gör att energin frigörs och resulterar i en jordbävning.

Atlasbergen, jordbävningens epicentrum, ligger söder om gränsen mellan de eurasiska och afrikanska plattorna som möts i Medelhavet. Varje år skjuts Atlasbergen ihop ca 1 millimeter i takt med att de eurasiska och afrikanska plattorna rör sig mot varandra. 

Logically Facts har tidigare faktagranskat liknande påståenden kring HAARP, som att HAARP skulle ha orsakat jordbävningarna i Turkiet och Syrien 2023, eller Japan 2011 och 2007, och att HAARP används för att påskynda klimatförändringarna genom global vädermodifiering 

Utslag

HAARP är en forskningsanläggning som studerar jonosfären och dess sändningar används bara under några timmar varje år. De kan inte orsaka jordbävningar och liknande påståenden har upprepade gånger motbevisats av Logically Facts och andra faktagranskande organisationer. Vi har därför markerat detta påstående som falskt.

Denna faktagranskning har översatts av Christian Haag.

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.