Nej, Globalister och World Economic Forum försöker inte i hemlighet tvinga alla att äta insekter.

Av: Christian Haag
Februari 17 2023

Dela artikeln: facebook logo twitter logo linkedin logo
 Nej, Globalister och World Economic Forum försöker inte i hemlighet tvinga alla att äta insekter.

Faktagranskning

Utslag FALSKT

Det finns inga bevis för påståendet att insekter läggs till i smyg i människors dieter. Insekter har däremot föreslagits som ett komplement till kött

Påstående-ID fcc235bb

 

Kontext

Påståendet om att en globalistisk elit i hemlighet försöker påtvinga världspopulationen att äta insekter har nyligen fått uppmärksamhet i Sverige. Sedan den 24 januari har konspirationsteoretiker fokuserat på ett salladsrecept med mjölmaskar som publicerats på ICA:s hemsida. En Facebookgrupp, som hittills fått 3200 medlemmar, har bildats av personer som primärt är oroliga över att insekter inte skulle märkas ut på matprodukters innehållsförteckningar. Det har även spridits påståenden om att insekterna var en komplott av Klaus Schwab och World Economy Forum, och att ICA har köpts upp av globalisterna.

Enligt data från Crowdtangle har ICA-receptet fått 2100 reaktioner på Twitter. De allra flesta efter en post av Katerina Janouch, en högerextrem konspirationsteoretiker som tidigare främst spridit antivaccinations-propaganda. 

I själva verket

Påståendet är falskt. ICA besvarade en av de över 200 kommentarerna, varav de flesta var falska påståenden, på sin webbsida den 25 januari. ICA förklarade att receptet hade publicerats 2017, att ICA inte säljer insekter och att de alltid skriver ut alla ingredienser på sina produkter i enlighet med svensk lagstiftning. Livsmedelsverket ansvarar för de svenska regleringarna gällande information, märkning och påståenden om matprodukter. De förklarar på sin hemsida att alla ingredienser tydligt måste skrivas ut på varje produkt för att försäkra att konsumenten får korrekt information. Utöver det svenska Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelsinformation (LIVSFS 2014:4) regleras detta även genom EU förordning nr. 1169/2011.

På grund av uppmärksamheten över receptet gjorde Livsmedelverket ett uttalande den 25 januari som klargjorde att alla ingredienser måste vara tydligt uppmärkta på produkten och skrivna på svenska. Uttalandet publicerades även i ett inlägg på Facebook som fick stor uppmärksamhet. Inlägget attraherade en liknade stämning och samma slags påståenden som i kommentarsfältet på ICA-receptet. Hittills har inlägget fått över 600 kommentarer och delats närmare 800 gånger. Påståendet är inte unikt för Sverige utan har varit en del av konspirationsteoretiska narrativ, särskilt det högerextrema, under en lång tid. Påståendet har spridits av bland annat Qanon och Fox News.

World Economic Forum är en central del av konspirationsteorier och ses som en drivande kraft i skapandet av New World Order med Agenda 2030 och The Great Reset-initiativen som bevis för en ny teknokratisk framtid där Klaus Schwab är ledare över en ny världsomfattande kommuniststat. Gällande insekter som mat har WEF publicerat flera artiklar på sin hemsida. En sökning på “insect” och “food” på hemsidan ger 537 resultat, inklusive ämnen som pollinering, jordbruk och klimat. Samtliga artiklar innehåller dock en förklaring längst ned i texten om att de åsikter som är uttryckta i artikeln är författarens egna och att de inte reflekterar helheten av World Economic Forum. Författarna varierar från journalister till akademiker till entreprenörer och många av artiklarna är återpublicerade av andra organisationer som exempelvis Reuters. Därav finns det inga bevis för en globalistisk komplott om att tvinga en insektsbaserad diet på världspopulationen. Logically har tidigare faktagranskat liknande påståenden, inklusive ett i juni där det påstods att produktionen av syrsor var del av en planerad matagenda av den globala eliten. Lead Stories har också granskat en tweet från WEF där man hävdat att det skulle vara intolerant att inte övergå till en insektsbaserad diet.

Utslag

Det finns inga bevis för en globalistisk komplott som i hemlighet försöker påtvinga en insektbaserad diet i Sverige, eller någon annanstans. I Sverige är det dessutom olagligt att i hemlighet lägga till en ingrediens i en produkt utan att skriva med den i innehållsförteckningen. Vi har därav markerat det här påståendet som falskt.

Denna faktagranskning har översatts av Christian Haag

Läs den här faktagranskning på:

English , Svenska

Vill du skicka in ett påstående för faktagranskning eller kontakta vår redaktion?

0
Globala faktagranskningar slutförda

Vi förlitar oss på information för att fatta meningsfulla beslut som påverkar våra liv, men internets natur gör att miss- och desinformation når ut till fler människor snabbare än någonsin tidigare.